ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

3.6. Mõistete esitamine

Määratletavad mõisted esitatakse eestikeelses tekstis jutumärkides nii tekstis kui ka mõistete artiklis (viimasel juhul järgneb mõistele mõttekriips (en-dash)):

Komisjon märgib, et laevaehitusmääruse kohaselt tähendab „laevaehitus“ kaubanduslikel eesmärkidel kasutatavate iseliikuvate merelaevade ehitamist.
Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
1)
„programmitöö“ – mitmeastmeline korraldamise, otsuste tegemise ja finantseerimise protsess [---];
2)
„piirkond“ – territoriaalne üksus [---];

Kui mõiste on muutunud, kasutatakse selle esimesel mainimisel vana mõistet, millele on lisatud tärniga joonealune märkus „Termin on muutunud. Uus termin on [---]“. Edaspidi kasutatakse tekstis uut terminit.

Viimati uuendatud: 31.10.2011
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg