ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

3.6. Mõistete esitamine

Määratletavad mõisted esitatakse eestikeelses tekstis jutumärkides nii tekstis kui ka mõistete artiklis (viimasel juhul järgneb mõistele mõttekriips (en-dash)):

Komisjon märgib, et laevaehitusmääruse kohaselt tähendab „laevaehitus“ kaubanduslikel eesmärkidel kasutatavate iseliikuvate merelaevade ehitamist.
Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
1)
„keskkonnasäästlik investeering“ – investeering, millest rahastatakse üht või mitut majandustegevust, mis liigitatakse käesoleva määruse alusel keskkonnasäästlikuks;
2)
„finantsturu osaline“ – finantsturu osaline, nagu on määratletud määruse (EL) 2019/2088 artikli 2 punktis l, ja mis hõlmab pensionitoote väljatöötajat, kelle suhtes on liikmesriik otsustanud kohaldada nimetatud määrust kooskõlas nimetatud määruse artikliga 16;

Punktide nummerdamisel kasutatakse araabia numbreid, mille järel on ümarsulg. Madalama tasandi jaotiste tähistamiseks kasutatakse teise tasandi puhul väiketähti (mille järel on ümarsulg) ning kolmanda tasandi puhul väiketähega kirjutatud Rooma numbreid (mille järel on ümarsulg).

Kui mõiste on muutunud, kasutatakse selle esimesel mainimisel vana mõistet, millele on lisatud tärniga joonealune märkus „Termin on muutunud. Uus termin on [---]“. Edaspidi kasutatakse tekstis uut terminit.

Viimati uuendatud: 1.6.2021
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg