ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

3.6. Definizzjoni ta’ espressjonijiet jew kliem

Id-definizzjoni ta’ espressjoni jew kelma dejjem tidher bejn virgoletti doppji (jintużaw il-virgoletti singoli meta tkun diġà ġewwa l-virgoletti):

Il-Kummissjoni tinnota li skont ir-Regolament dwar il-Bini tal-Vapuri, “bini tal-vapuri” tfisser il-bini ta’ qxur tal-baħar kummerċjali motorizzati.

F’lista, l-espressjoni jew kelma titqiegħed bejn virgoletti doppji:

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw dawn id-definizzjonijiet:
(a)
“programmar” tfisser il-proċess ta’ organizzazzjoni, teħid ta’ deċiżjonijiet u finanzjament f’diversi stadji bl-intenzjoni li jimplimenta […] l-azzjoni konġunta […] biex tikseb il-miri prijoritarji tal-FAEŻR;
(b)
“reġjun” tfisser unità territorjali […];
Data tal-aħħar aġġornament: 30.11.2011
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss