ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

3.6 Definice výrazu nebo slova

Při definování se výraz nebo slovo umístí do dvojitých uvozovek (jednoduchých v případě, že je definované slovo umístěno do citovaného textu v uvozovkách):

Komise poznamenává, že podle nařízení o lodním stavitelství se „lodním stavitelstvím“ rozumí stavba námořních komerčních plavidel s vlastním pohonem.

Když jde o seznam, umístí se výraz nebo slovo do uvozovek a poté následuje další text:

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1)
„environmentálně udržitelnou investicí“ investice do jedné nebo více hospodářských činností, které se podle tohoto nařízení kvalifikují jako environmentálně udržitelné;
2)
„účastníkem finančního trhu“ účastník […];

Jednotlivé body jsou číslovány arabskými číslicemi, po nichž následuje závorka. Je-li zapotřebí dalších jednotek členění, pro označení druhé úrovně se použijí malá písmena, po nichž následuje závorka, a pro označení třetí úrovně malé římské číslice, po nichž následuje závorka.

Poslední aktualizace: 1. 6. 2021
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana