ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Nyheter
Senaste uppdatering: 17.3.2023

Några användbara sidor

Webbplats för Publikationshandboken som pdf: Nyutgåva
En ny pdf-utgåva av Publikationshandboken finns tillgänglig, som återspeglar webbplatsens innehåll den 19 april 2022. Pdf-filen kan laddas ner gratis från portalen för EU-publikationer.

Modernisering av webbplatsen
I höst kommer Publikationshandboken att finnas tillgänglig i en ny miljö. På grund av det pågående moderniseringsarbetet har man i samförstånd med styrkommittén beslutat att endast väsentliga uppdateringar av innehållet kommer att göras fram till dess att den nya webbplatsen tas i bruk. Tack för din förståelse!

Denna webbplats är tillgänglig på Europeiska unionens 24 officiella språk. De olika språkversionerna har samma uppbyggnad (utom fjärde delen). Alltså kan du med hjälp av rullgardinsmenyn ovan till höger komma direkt till motsvarande sida på det språk du väljer.

Senaste ändringar

Mars 2023

17.3.2023
Bilaga A2, logotyper: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Februari 2023

23.2.2023
Bilaga A2, logotyper: Europeiska investeringsbanken
13.2.2023
Punkt 9.5.3, decentraliserade byråer: uppdatering (EUAA: tillägg)

Januari 2023

24.1.2023
Punkterna 7.1.1, 7.2.1 och 7.3.2 och bilaga A7: Bosnien och Hercegovina (kandidatländer): tillägg
23.1.2023
Punkterna 8.1 och 8.2, fotnoter, EUT: tillägg
13.1.2023
Bilaga A2, logotyper: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
1.1.2023
Punkt 7.3.2, Bilagorna A5 och A7: Kroatien, valuta: euro i stället för kuna

December 2022

19.12.2022
Bilagorna A5 och A7: Sierra Leone, valutakod: SLE i stället för SLL

Oktober 2022

10.10.2022
Bilaga A5: Kazakstan, huvudstad: Astana i stället för Nursultan

September 2022

29.9.2022
Punkt 1.3.2, numrering av dokument: uppdatering
16.9.2022
Punkterna 7.1.1, 7.2.1 och 7.3.2 och bilaga A7: Moldavien och Ukraina (kandidatländer): tillägg

Augusti 2022

31.8.2022
Punkt 9.5.3, decentraliserade byråer: uppdatering

Juni 2022

22.6.2022
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, Europeiska unionens asylbyrå, förkortning: EUAA (tillägg)
1.6.2022
Bilaga A2, logotyper: ombudsmannen

April 2022

19.4.2022
Bra länkar, Punkterna 5.1.1 (Kontakta EU/EU-information), 5.3.1 (titelsidans baksida) och 5.4.2 (inskränkningar i upphovsrätten): uppdatering

Mars 2022

2.3.2022
Bilaga A2, logotyper: Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Gemensamma resolutionsnämnden

Januari 2022

25.1.2022
Inledning, punkterna 3 och 7.2.4, iriska: uppdatering
19.1.2022
Punkt 9.5.3, bilagorna А2 och А9, decentraliserade byråer: Europeiska unionens asylbyrå i stället för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

December 2021

6.12.2021
Bilaga А9, andra byråer: ändringar
3.12.2021
Punkt 9.5.6, andra byråer: ändringar

November 2021

22.11.2021
Bilaga A2, logotyper: Epso

September 2021

24.9.2021
Punkt 9.6, kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: ny tjänsteavdelning (Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser)
Punkt 3.3.2, uppdatering
16.9.2021
Bilaga A2, logotyper: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

Augusti 2021

30.8.2021
Bilaga A2, logotyper: Europeiska arbetsmyndigheten, Europeiska unionens rymdprogrambyrå och Europeiska åklagarmyndigheten

Juli 2021

21.7.2021
Bilaga A2, logotyper: eu-LISA
7.7.2021
Bilaga A5, Island, huvudstad: Reykjavík i stället för Reykjavik
2.7.2021
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer: Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning (tillägg)

Juni 2021

1.6.2021
Uppdatering av första delen – EUT, främst punkterna 2–3.6: ändringar till följd av införandet av EdiT (XML-baserat verktyg för utformning av lagstiftning)

Maj 2021

12.5.2021
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer: Europeiska unionens rymdprogrambyrå i stället för Europeiska byrån för GNSS (GSA)

April 2021

12.4.2021
Punkterna 9.5.4 och 9.6 och bilaga А9, genomförandeorgan: Eismea: uppdatering
1.4.2021
Punkterna 9.5.4 och 9.6 och bilaga А9, genomförandeorgan: Chafea: nedlagd; Cinea, Eacea, Eismea, REA: uppdatering

Mars 2021

23.3.2021
Bilaga A10, regioner: Abruzzo i stället för Abruzzerna, Valle d’Aosta i stället för Aostadalen och Veneto i stället för Venetien
3.3.2021
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar i stället för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
2.3.2021
Punkt 7.1.2, uppräkningsordning: uppdatering

Februari 2021

28.2.2021
Punkt 9.6, kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: arbetsgruppen för förbindelser med Förenade kungariket (nedlagd)
16.2.2021
Punkterna 9.5.4 och 9.6 och bilaga А9, genomförandeorgan: Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor

Januari 2021

16.1.2021
Punkt 9.6, kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: generaldirektoratet för internationella partnerskap (INTPA) i stället för generaldirektoratet för internationellt samarbete och utveckling (DEVCO)

December 2020

15.12.2020
Punkt 5.4.2 (upphovsrätt): uppdatering

November 2020

19.11.2020
Bilaga A2, logotyper: Frontex
6.11.2020
Bilaga A3, förkortningar och symboler: förkortningarna för bit och byte (rättelse)
6.11.2020
Bilaga A2, logotyper: domstolen

Juli 2020

16.7.2020
Bilaga A2, logotyper: Berecbyrån, Euratoms försörjningsbyrå

Bilaga A5, länder, territorier och valutor, Costa Rica: invånarnamn costarican i stället för costarika, adjektiv costaricansk i stället för costarikansk, valuta costaricansk colón i stället för costarikansk colón

Mars 2020

17.3.2020
Bilaga A2, logotyper: Eurojust

Februari 2020

1.2.2020
Punkterna 7.1, 7.3.2, 9.1.4 och 9.1.5 samt bilagorna А3, А7 och А10: Förenade kungariket (EU-utträde)

Januari 2020

15.1.2020
Bilaga A2, logotyper: EESK
10.1.2020
Bilagorna A5, A6 och A7, Belarus, kortform: Belarus i stället för Vitryssland; långform: Republiken Belarus i stället för Republiken Vitryssland; invånarnamn: belarusier i stället för vitryss; adjektiv: belarusisk i stället för vitrysk; valuta: belarusisk rubel i stället för vitrysk rubel
1.1.2020
Punkt 9.6, kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar, nya: generaldirektoratet för försvarsindustri och rymdfrågor (DEFIS) och generaldirektoratet för stöd för strukturreformer (REFORM)

December 2019

12.12.2019
Punkt 9.5.3 och bilagorna А2, А4 och А9, decentraliserade byråer, Eurojust: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete i stället för Eurojust
9.12.2019
Punkt 9.6, kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: IDEA – Inspirera, debattera, engagera och agera snabbt i stället för Europeiska centrumet för politisk strategi (EPSC)

November 2019

16.11.2019
Punkt 9.6, kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: arbetsgruppen för förbindelser med Förenade kungariket (UKTF) i stället för arbetsgruppen för förberedelse och genomförande av förhandlingarna med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget (TF50)

Oktober 2019

9.10.2019
Punkt 9.6, generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik, vedertagen benämning eller förkortning (tillägg)

Bilaga A5, Kazakstan, huvudstad: Nur-Sultan i stället för Nursultan

September 2019

30.9.2019
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer, ERA: förkortning (tillägg)

Juli 2019

18.7.20190
Bilaga C: Europaparlamentets politiska grupper
4.7.2019
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer, Acer: Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter i stället för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
3.7.2019
Bilaga A2, logotyper: EIB

Juni 2019

27.6.2019
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer, Enisa: Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå i stället för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet
17.6.2019
Punkt 9.5, Europeiska dataskyddsstyrelsen (flyttad från punkt 9.5.3 till punkt 9.5.1)

Maj 2019

29.5.2019
Bilaga A5, Burundi, huvudstad: Gitega i stället för Bujumbura
24.5.2019
Bilaga A5, Kazakstan, huvudstad: Nursultan i stället för Astana

April 2019

1.4.2019
Punkt 5.1.1, omslagets fjärde sida: Publikationsbyråns logotyp

Mars 2019

30.3.2019
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer: Europeiska läkemedelsmyndigheten, säte: Amsterdam i stället för London; Europeiska bankmyndigheten, säte: Paris i stället för London
1.3.2019
Punkterna 5.3 (titelsidans baksida) och 5.4 (upphovsrätt): uppdatering

Februari 2019

20.2.2019
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor i stället för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning i stället för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
15.2.2019
Punkterna 7.1, 7.2, 7.3.2, bilagorna A5, A6 och A7: Nordmakedonien (nya benämningar)
6.2.2019
Bilaga A2, logotyper: EUISS och FRA
4.2.2019
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer, eu-Lisa: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa i stället för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

December 2018

20.12.2018
Punkt 9.5.3 och bilagorna А2 och А9, decentraliserade byråer: Byrån för stöd till Berec i stället för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

November 2018

26.11.2018
Bilagorna A5, A6 och A7, Swaziland, namm: Eswatini i stället för Swaziland; fullständigt namn: Konungariket Eswatini i stället för Konungariket Swaziland; invånarnamn: eswatinier i stället för swaziländare; adjektiv: eswatinisk i stället för swaziländsk
12.11.2018
Punkt 9.5.6 och bilaga А9, andra byråer: det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (tillägg)

Oktober 2018

31.10.2018
Punkterna 9.5.6 och 9.5.6, de gemensamma företagen anges alltid med bestämd artikel (uppdatering)

Bilaga A4, CEEP: uppdatering
25.10.2018
Punkt 9.5.3 och bilagorna А2 och А9, decentraliserade byråer: Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet i stället för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
2.10.2018
Bilaga A5, Mongoliet, huvudstad: Ulan Bator i stället för Ulaanbaatar

September 2018

25.9.2018
Punkt 5.9.2, hänvisningar till fördragen (uppdatering)
18.9.2018
Punkt 9.1.4 (adresser) och bilaga A10 (regioner): Tjeckien, kortform
10.9.2018
Punkt 7.2.1, språkordning och ISO-koder (uppdatering)

Augusti 2018

20.8.2018
Bilagorna A5 och A7, valutor: Venezuela (VES, införs; VEF, upphör)

Juli 2018

13.7.2018
Bilaga A2, logotyper: Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier
11.7.2018
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer, Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (tillägg)
4.7.2018
Punkt 3.3, bestämmelser om ändring (ändringar)
1.7.2018
Bilagorna A5 och A7, valutor: Mauretanien (MRO, upphör), São Tomé och Príncipe (STD, upphör)

Juni 2018

13.6.2018
Punkt 9.5.5 och bilaga А9, Euratoms byråer och organ, det gemensamma företaget Fusion for Energy, förkortning: F4E (tillägg)
12.6.2018
Punkt 4.2.3, inskrivning av text (uppdatering)

Maj 2018

22.5.2018
Bilaga A2, logotyper: Eurofound, Frontex
16.5.2018
Bilaga A5, Wallis och Futuna, fullständigt namn: Kooperativa republiken Guyana i stället för Republiken Guyana
11.5.2018
Bilaga A5, Wallis och Futuna, fullständigt namn: Territoriet Wallis- och Futunaöarna i stället för Wallis och Futuna

April 2018

25.4.2018
Bilagorna A5 och A7, Taiwan, valuta: taiwanesisk dollar i stället för Taiwandollar
17.4.2018
Punkterna 4.2.3 och 10.4.3: tre punkter/utelämningstecken (ändring)
12.4.2018
Punkt 7.3.3, placering av ISO-kod (EUR) eller eurosymbol (€) i belopp: uppdatering (reglerna ändrade för LV och NL)

Mars 2018

20.3.2018
Punkt 9.5.3, decentraliserade byråer, Europeiska åklagarmyndigheten (uppdatering)
7.3.2018
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer, Europeiska dataskyddsstyrelsen (tillägg)

Bilaga C: Nuts 3-områden (tillägg)
1.3.2018
Bilaga A10: uppdatering

Februari 2018

5.2.2018
Punkt 5.1.1(c): omslag (Kontakta EU/EU-information) (ändring)

Januari 2018

15.1.2018
Bilaga A5, Libyen, fullständigt namn: Staten Libyen i stället för Libyen
1.1.2018
Bilagorna A5 och A7, valutor: Mauretanien (MRU, införs), São Tomé och Príncipe (STN, införs)

Arkiv
(ändringar 1997–2017)

Se arkivet för alla tidigare ändringar.

Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida