ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

3.6. Vymedzenie pojmov

Pri vymedzovaní pojmov sa výraz alebo slovo uvádza vždy v úvodzovkách (v prípade, že sa pojmy vymedzujú v texte citovanom v bežných úvodzovkách, použijú sa jednoduché úvodzovky):

Komisia pripomína, že na základe nariadenia o stavbe lodí sa „stavbou lode“ rozumie stavba komerčných plavidiel na vlastný pohon vhodných na plavbu na šírom mori.

V rámci zoznamu vymedzených pojmov sa výrazy alebo slová dávajú do úvodzoviek.

V slovenských prekladoch je však pravidlom, že za výrazom alebo slovom v úvodzovkách nasleduje sloveso typu: je/sú.

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1.
„environmentálne udržateľná investícia“ je investícia do jednej alebo viacerých hospodárskych činností, ktoré podľa tohto nariadenia možno označiť za environmentálne udržateľné;
2.
„účastník finančného trhu“ je účastník finančného…

Body sa číslujú arabskými číslicami s bodkou bez zátvoriek. Ak je potrebné ďalšie členenie, pre druhú úroveň sa použijú malé písmená so zátvorkou na konci a pre tretiu úroveň sa použijú malé rímske číslice so zátvorkou na konci.

Posledná aktualizácia: 1. 6. 2021
Začiatok strany
previous pagenext page