ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

3.6. Vymedzenie pojmov

Pri vymedzovaní pojmov sa výraz alebo slovo uvádza vždy v úvodzovkách (v prípade, že sa pojmy vymedzujú v texte citovanom v bežných úvodzovkách, použijú sa jednoduché úvodzovky):

Komisia pripomína, že na základe nariadenia o stavbe lodí sa „stavbou lode“ rozumie stavba komerčných plavidiel na vlastný pohon vhodných na plavbu na šírom mori.

V rámci zoznamu vymedzených pojmov sa výrazy alebo slová dávajú do úvodzoviek.

V slovenských prekladoch je však pravidlom, že za výrazom alebo slovom v úvodzovkách nasleduje sloveso typu: je/sú.

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1.
„priestorové údaje“ sú všetky údaje s priamym alebo nepriamym odkazom na konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť;
2.
„súbor priestorových údajov“ je identifikovateľná zbierka priestorových údajov;
3.
„služby priestorových údajov“ sú operácie, ktoré sa môžu vykonať pri použití počítačovej aplikácie s priestorovými údajmi obsiahnutými v súboroch priestorových údajov alebo so súvisiacimi metaúdajmi.
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
previous pagenext page