ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

3.6. Definicija izraza ili riječi

Za isticanje izraza ili riječi u definiciji taj se izraz ili riječ navodi unutar navodnika (unutar jednostrukih navodnika ako se tekst već nalazi unutar dvostrukih navodnika):

Za potrebe ove Uredbe „dokument dozvole” znači propisno ispunjeni i potpisani standardni obrazac, kako je utvrđeno u Prilogu I. i Prilogu II. ovoj Uredbi, koji se mora dostaviti Europskoj agenciji za željeznice.

U popisu se izraz ili riječ koja se definira navodi unutar dvostrukih navodnika:

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
1.
„okolišno održivo ulaganje” znači ulaganje u jednu ili više gospodarskih djelatnosti koje se na temelju ove Uredbe smatraju okolišno održivim;
2.
„sudionik na financijskom tržištu” znači […]

Točke se označuju arapskim rednim brojevima. Kada su potrebne daljnje potpodjele, upotrebljavaju se mala slova u zagradama za drugu razinu i mali rimski redni brojevi za treću razinu.

Datum zadnje promjene: 3.6.2021.
Vrh stranice
Previous pageNext page