ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

3.6. Definicija izraza ili riječi

Za isticanje izraza ili riječi u definiciji taj se izraz ili riječ navodi unutar navodnika (unutar jednostrukih navodnika ako se tekst već nalazi unutar dvostrukih navodnika):

Za potrebe ove Uredbe, „dokument dozvole” znači propisno ispunjeni i potpisani standardni obrazac, kako je utvrđeno u Prilogu I. i Prilogu II. ovoj Uredbi, koji se mora dostaviti Europskoj agenciji za željeznice.

U popisu se izraz ili riječ koja se definira navodi unutar dvostrukih navodnika:

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
(a)
„plovilo Unije” znači ribarsko plovilo Unije kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013;
(b)
„plovilo treće zemlje” znači ribarsko plovilo […]
Datum zadnje promjene: 24.7.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page