ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

3.6. Definitie van een woord of een uitdrukking

Een te definiëren woord of uitdrukking wordt altijd tussen aanhalingstekens geplaatst:

De Commissie merkt op dat volgens de scheepsbouwverordening onder “scheepsbouw” de bouw van zichzelf voortstuwende commerciële zeeschepen wordt verstaan.

Bij een lijst van woorden of uitdrukkingen wordt het te definiëren element tussen aanhalingstekens geplaatst, gevolgd door een dubbelepunt:

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1)
“ecologisch duurzame belegging”: een belegging in een of meerdere economische activiteiten die uit hoofde van deze verordening als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt;
2)
“financiëlemarktdeelnemer”: een financiëlemarktdeelnemer […];

De punten worden genummerd met Arabische cijfers gevolgd door een haakje. Indien er verdere onderverdelingen noodzakelijk zijn, wordt er gebruikgemaakt van kleine letters gevolgd door een haakje voor het tweede niveau, en kleine Romeinse cijfers gevolgd door een haakje voor het derde niveau.

Laatste bijwerking: 1.6.2021
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina