ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

3.6. Definitie van een woord of een uitdrukking

Een te definiëren woord of uitdrukking wordt altijd tussen aanhalingstekens geplaatst:

De Commissie merkt op dat volgens de scheepsbouwverordening onder “scheepsbouw” de bouw van zichzelf voortstuwende commerciële zeeschepen wordt verstaan.

Bij een lijst van woorden of uitdrukkingen wordt het te definiëren element tussen aanhalingstekens geplaatst, gevolgd door een dubbelepunt:

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a)
“programmering”: het proces van organisatie, besluitvorming en financiering dat in verscheidene stadia plaatsvindt en tot doel heeft […] uitvoering te geven aan het gezamenlijke optreden […] ter verwezenlijking van de prioritaire doelstellingen van het Elfpo;
b)
“regio”: territoriale eenheid […]
Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina