ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

3.6. Definition af et udtryk eller et ord

Et udtryk eller et ord, der defineres, sættes i anførselstegn:

Kommissionen noterer sig, at i henhold til forordningen om nye regler for støtte til skibsbygningsindustrien forstås ved »skibsbygning« bygning af selvdrevne, søgående handelsskibe.
NB:

Det anbefales kun at anvende det anførselstegn, som befinder sig ved 2-tallet på tastaturet. Anvendes apostrof eller lades de engelske anførselstegn tilbage i teksten, giver det unødige problemer ved trykningen, hvorimod de anbefalede anførselstegn simpelt lader sig omdanne til de endelige, dvs. begyndelsesanførselstegnet » og det afsluttende anførselstegn «. De endelige anførselstegn kan naturligvis også anvendes, jf. 4.2.3 »Anførselstegn«.

I en punktopstilling sættes ordet eller udtrykket ligeledes i anførselstegn og følges af kolon:

I denne forordning forstås ved:
1)
»miljømæssigt bæredygtig investering«: en investering i en eller flere økonomiske aktiviteter, der kvalificeres som miljømæssigt bæredygtige i henhold til denne forordning
2)
»finansiel markedsdeltager«: en finansiel markedsdeltager som defineret …

Punkterne nummereres med arabertal efterfulgt af slutparentes. Hvis der er behov for flere underopdelinger, anvendes litra (små bogstaver) efterfulgt af slutparentes for det andet niveau og små romertal (»romanitos«) efterfulgt af slutparentes for det tredje niveau.

Seneste opdatering: 1.6.2021
Sidens top
Forrige sideNæste side