ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

3.6 Ilmaisun tai sanan määritelmä

Säädöstekstissä määriteltävän ilmaisun tai sanan ympärillä on aina puolilainausmerkit.

Komissio huomauttaa, että laivanrakennusasetuksen mukaan ’laivanrakennuksella’ tarkoitetaan omalla käyttövoimalla kulkevien kauppa-alusten rakentamista.

Myös luettelossa määriteltävän ilmaisun tai sanan ympärillä on aina puolilainausmerkit.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a)
’ohjelmatyöllä’ monivaiheista organisointi-, päätöksenteko- ja rahoitusmenettelyä, jonka tavoitteena on panna täytäntöön – – yhteinen toiminta – – maaseuturahaston toimintalinjojen tavoitteiden saavuttamiseksi;
b)
’alueella’ alueyksikköä, joka – –

Puolilainausmerkkejä käytetään niin ikään määritettäessä ilmaisu, jota mainitusta asiasta käytetään jäljempänä tekstissä.

Jäsenvaltiot ja komissio, jäljempänä ’TTJ-osapuolet’, osallistuvat TTJ:ään – –

Kaikissa muissa tapauksissa käytetään kokolainausmerkkejä.

Päivitetty viimeksi: 30.4.2012
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu