ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

3.6. Определение на израз или дума

Когато се дава определение на израз или дума в текста, те се поставят в кавички или се изписват в курсив (смяната на шрифта замества кавичките):

Комисията отбелязва, че в съответствие с регламента относно строителството на кораби „строителство на кораби“ означава построяването на самодвижещи се морски търговски плавателни съдове.

Когато се изброяват няколко определения, те се поставят в кавички:

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
1)
„екологично устойчива инвестиция“ означава инвестиция в една или повече икономически дейности, които се квалифицират като екологично устойчиви съгласно настоящия регламент;
2)
„участник на финансовите пазари“ означава

Точките се номерират с арабски цифри, следвани от скоба. Ако има нужда от допълнителни подразделения, за второ ниво се използват малки букви, следвани от скоба, а трето ниво се обозначава с малки римски цифри, следвани от скоба.

Последна актуализация: 1.6.2021 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница