ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

3. Skrivregler

De akter som offentliggörs i EUT följer strikta regler.

Alla texter som ska publiceras i EUT måste finnas tillgängliga på samtliga av Europeiska unionens officiella språk (för iriska finns ett temporärt undantag, se Inledning).

När texterna offentliggörs är språkversionerna av EUT synoptiska, dvs. varje textavsnitt återfinns på samma sidnummer i samma utgåva av EUT på samtliga språk.

Förutom de regler som återges här nedan följer de akter som offentliggörs i EUT reglerna i tredje och fjärde delen av samt bilagorna till Publikationshandboken.

Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida