ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

Nuorodos

Teisinis pagrindas

1969 m. sausio 16 d. Sprendimas 69/13/Euratomas, EAPB, EEB, kuriuo įkuriamas Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras (OL L 13, 1969 1 18) ir kuris panaikintas ir paskutinį kartą pakeistas 2009 m. birželio 26 d. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimu 2009/496/EB, Euratomas dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo (OL L 168, 2009 6 30, p. 41):

1 straipsnis

Europos Sąjungos leidinių biuras yra bendra institucijų įstaiga, kurios tikslas – užtikrinti, kad Europos Bendrijų ir Europos Sąjungos institucijų leidiniai būtų leidžiami kuo geresnėmis sąlygomis.“

*

Komisijos Leidinių koordinavimo komitetas nustatė tokią leidinio apibrėžtį: „tai padaugintas rašto darbas, kurio leidimui reikalingos biudžeto išlaidos ir kuris dažniausiai skirtas išorės naudojimui“.

Leidinių biuras turi, be kitų užduočių:

standartizuoti formatus,
suderinti leidinių pateikimą.
Pastaba.
Pagal minėtą sprendimą pavadinimas „Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras“ nuo 2009 m. liepos 1 d. buvo pakeistas pavadinimu „Europos Sąjungos leidinių biuras“.

Įgaliojimai

Dokumentą tvarko šie organai:

Tarpinstitucinis komitetas, kurį skiria Leidinių biuro valdymo komitetas ir kurį sudaro šių institucijų generaliniai atstovai: Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Centrinio Banko, Europos Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Europos regionų komiteto;
Institucijų leidinių rengimo vadovo bendrojo koordinavimo skyrius, įsteigtas Leidinių biure;
tarpinstitucinės kalbinės grupės (po vieną kiekvienos kalbos grupę), kurių atstovus skiria Tarpinstitucinio komiteto nariai.

Tarpinstitucinis komitetas skiria oficialius atstovus tiesiogiai dalyvauti grupių darbe. Iškilus didelei problemai šis komitetas gali veikti kaip arbitras.

Bendrojo koordinavimo skyrius atsakingas už bendrą darbo tvarkos valdymą; jis nustato darbotvarkę, prižiūri, kad būtų derinami įvairių grupių priimti sprendimai, užtikrina procedūros atnaujinimą ir plėtojimą. Be to, jis atsakingas už vadovo interneto svetainės bendrąją priežiūrą ir tiesiogiai dalyvauja tobulinant šią svetainę.

Kalbinės grupės atsakingos už versijos savo kalba parengimą ir tobulinimą, o postūmį joms duoda Bendrojo koordinavimo skyrius. Šių grupių darbe dalyvaujantys Leidinių biuro atstovai koordinuoja darbą ir rūpinasi, kad informacija būtų perduota Bendrojo koordinavimo skyriui. Šias kalbines grupes sudaro institucijų įvairių skyrių, kuriuose atliekamas lingvistinis darbas, atstovai: teisininkai lingvistai, vertėjai, terminologai, korektoriai…

Be to, atsižvelgiant į temas, kuriomis rašoma, nuolat tariamasi su įvairiais sprendimų priėmimo organais, būtent Generaliniu sekretoriatu, Protokolo tarnyba ir už išorės santykius atsakingomis tarnybomis. Palaikomi glaudūs ryšiai su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, ypač standartizavimo srityje (ISO).

Atnaujinta: 2022 9 7
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis