ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

Upućivanja

Pravna osnova

Odluka 69/13/Euratom, EZUČ, EEZ od 16. siječnja 1969. o osnivanju Ureda za službene publikacije Europskih zajednica (SL L 13, 18.1.1969.), stavljena izvan snage i zadnje zamijenjena Odlukom 2009/496/EZ, Euratom Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija od 26. lipnja 2009. o organizaciji i djelovanju Ureda za publikacije Europske unije (SL L 168, 30.6.2009., str. 41.):

Članak 1.

Zadaća je međuinstitucijskoga Ureda za publikacije Europskih zajednica (dalje u tekstu: Ured) objavljivanje publikacija institucija Europskih zajednica i Europske unije u najboljim mogućim uvjetima.”

*

Komisijin Savjetodavni odbor za publikacije definirao je pojam publikacije kao „umnoženi tekst koji je pretežito namijenjen javnosti i čije izdavanje predstavlja proračunski trošak”.

Zadaće su Ureda za publikacije, među ostalim, sljedeće:

i.
normiranje formata;
ii.
usklađivanje izgleda publikacija.
Napomena:
U skladu s navedenom odlukom naziv „Ured za službene publikacije Europskih zajednica” zamijenjen je nazivom „Ured za publikacije Europske unije” s učinkom od 1. srpnja 2009.

Zaduženja

Stilski priručnik izrađuju:

međuinstitucijski odbor koji imenuje Odbor Ureda za publikacije i koji čine predstavnici sljedećih institucija: Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije, Europske komisije, Suda Europske unije, Europske središnje banke, Europskoga revizorskog suda, Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora i Europskog odbora regija,
odjel za opće usklađivanje stilskog priručnika koji djeluje pri Uredu za publikacije,
međuinstitucijske jezične skupine (jedna za svaki jezik) čije predstavnike imenuju članovi međuinstitucijskog odbora.

Međuinstitucijski odbor imenuje službene predstavnike koji izravno sudjeluju u radu jezičnih skupina. Odbor može djelovati kao arbitar u slučaju većeg problema.

Odjel za opće usklađivanje odgovoran je za cjelokupno vođenje postupka: organizira rad, osigurava usklađenost odluka donesenih u različitim skupinama, ažurira i razvija postupak. Taj je odjel odgovoran i za cjelokupno upravljanje internetskim stranicama stilskog priručnika i izravno sudjeluje u njihovu razvoju.

Jezične skupine odgovorne su za razvoj i održavanje priručnika na svojem jeziku pod nadzorom odjela za opće usklađivanje. Predstavnici Ureda za publikacije u skupinama koordiniraju rad i prosljeđuju informacije odjelu za opće usklađivanje. Skupine čine predstavnici raznih jezičnih jedinica institucija: pravnici lingvisti, pismeni prevoditelji, terminolozi, korektori itd.

Nadalje, razna tijela nadležna za odlučivanje, osobito u Komisiji, Glavnom tajništvu, službi za protokol i službama nadležnima za vanjske odnose, redovito se konzultiraju ovisno o predmetu kojim se bave. Tijesno se surađuje i s raznim međunarodnim organizacijama, osobito u vezi s normiranjem (ISO).

Datum zadnje promjene: 7.9.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page