ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.1. Obálka

5.1.1. Jednotlivé časti

Pozri aj quick reference guide.

Obálka diela sa skladá zo štyroch strán označených ako strana I, II, III a IV obálky. Pokiaľ to hrúbka diela povoľuje, názov musí byť vytlačený na chrbte tak, aby sa dal čítať na lícnej strane, keď je dielo položené navrch stranou I; veľkosť písma názvu je úmerná hrúbke chrbta.

Na strane I je uvedený názov a emblém vydavateľa, názov diela a prípadne podnázov a meno autora (najmä v prípade spoločných vydaní); možno na nej uviesť číslo zväzku v prípade viaczväzkového diela a názov edície alebo sériovej publikácie, ako aj poradové číslo diela:

názov diela: musí byť stručný, nápadný a výstižný. Keď ide o výročnú správu alebo štúdiu týkajúcu sa daného obdobia, uvedenie roka alebo obdobia je neoddeliteľnou súčasťou názvu alebo podnázvu,
podnázov: je uvedený menším písmom ako názov; dopĺňa ho,
emblém vedeckého vydavateľa: musí byť uvedený na strane I obálky,
meno autora: ak je uvedené na strane I obálky, musí sa nachádzať aj na titulnej strane,
Pozn.:
Názov generálneho riaditeľstva, inštitúcie alebo orgánu nesmie byť v žiadnom prípade uvedený na strane I obálky okrem Eurostatu a Úradu pre publikácie. Možno ho však uviesť na titulnej strane.
číslo zväzku: ak sú viaceré zväzky, bude lepšie očíslovať ich rímskymi číslicami.

Strana II je väčšinou prázdna.

Na strane III je poznámka.

Na strane IV je uvedená predajná cena (v prípade potreby), logo Úradu pre publikácie, ISBN – medzinárodné štandardné číslo kníh a katalógové číslo:

predajná cena: základná cena každej publikácie je stanovená v eurách. Všetky ceny vytlačené na obálkach publikácií alebo v katalógoch sa uvádzajú takto:
Cena v Luxembursku (bez DPH): … EUR
logo Úradu pre publikácie: nachádza sa na päte strany IV obálky. Názov „Úrad pre publikácie Európskej únie“ je uvedený v jednom z jazykov Únie v prípade jednojazyčných verzií a vo viacerých jazykoch v prípade viacjazyčných verzií.

Špecifické normy periodických alebo sériových publikácií

V sériovej publikácii sa k už uvedeným údajom pridáva ISSN (medzinárodné štandardné číslo sériových publikácií). Je vytlačené v pravom hornom rohu na strane I.

Niektoré periodické publikácie nemajú obálku. Na strane I je uvedené aj číslo a rok vydania. V niektorých prípadoch sa strany II a III využívajú na prezentáciu obsahu. Je žiaduce, aby rok publikácie zodpovedal kalendárnemu roku.

Na strane IV je uvedená cena (cena predplatného a cena za číslo), katalógové číslo, ako aj logo Úradu pre publikácie.

Strana I obálky
ISSN
Názov diela
Rok
Európsky emblém
Vydavateľ
Strana I obálky
Strana III obálky (poznámka)
Strana III obálky (poznámka)
Strana IV obálky
Katalógové číslo
1. Logo Úradu pre publikácie
2. ISBN
3. Predajná cena
Strana IV obálky
Posledná aktualizácia: 19. 4. 2022
Začiatok strany
previous pagenext page