ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

5.1. Omslag

5.1.1. Componenten van de omslag

Zie ook quick reference guide.

De omslag van een publicatie telt vier bladzijden, aangeduid als omslag I, II, III en IV. Als de dikte van de publicatie het toelaat, wordt de titel op de rug gedrukt, en wel zo dat deze leesbaar is als de publicatie plat ligt. De lettergrootte van de titel is afhankelijk van de dikte van de rug.

Op omslag I staan de naam en het embleem van de uitgever-eindredacteur, de titel van de publicatie en eventueel de ondertitel en de naam van de auteur (met name bij gezamenlijke uitgaven). Bovendien kan het nummer van het deel worden vermeld (voor een werk dat uit verschillende delen bestaat), evenals de titel van de eventuele reeks waarvan de publicatie deel uitmaakt en het volgnummer ervan:

de titel van de publicatie moet kort en krachtig zijn. Bij een jaarverslag of een studie die over een bepaalde periode loopt, wordt deze periode in de titel of de ondertitel vermeld;
de ondertitel wordt gezet in een kleiner korps dan dat van de hoofdtitel;
het embleem van de uitgever-eindredacteur mag enkel voorkomen op omslag I;
als de naam van de auteur op omslag I staat, moet hij ook op de titelpagina worden vermeld;
NB:
De naam van een directoraat-generaal van een instelling of van een orgaan mag in geen geval op bladzijde I van de omslag worden vermeld, tenzij het Eurostat of het Publicatiebureau betreft. De naam kan wel op het titelblad worden vermeld.
het volgnummer van het deel wordt op de omslag vermeld (bij voorkeur in Romeinse cijfers) als de publicatie uit meer dan één deel bestaat.

Over het algemeen is omslag II blanco.

Op omslag III staat contactinformatie.

Op omslag IV staan de eventuele verkoopprijs, het logo van het Publicatiebureau, het ISBN (internationaal standaardboeknummer) en het catalogusnummer:

de verkoopprijs van elke publicatie wordt in euro vastgesteld. De prijzen op omslagen van publicaties of in catalogussen worden voorafgegaan door:
Prijs in Luxemburg (exclusief btw): … EUR
het logo van het Publicatiebureau komt onderaan op omslag IV. Bij eentalige publicaties wordt de naam “Bureau voor publicaties van de Europese Unie” enkel in de taal van de publicatie vermeld; bij meertalige uitgaven in alle gebruikte talen.

Specifieke normen voor periodieke publicaties en reeksen

Bij een publicatie die deel uitmaakt van een reeks, wordt bovendien in de rechterbovenhoek van omslag I nog het ISSN (internationaal standaardnummer voor seriële publicaties) toegevoegd.

Niet alle periodieke publicaties hebben een omslag. Soms vermeldt bladzijde I het volgnummer van de publicatie en het jaar van verschijnen; de bladzijden II en III kunnen worden gebruikt voor de inhoudsopgave. Indien mogelijk moet het jaar van publicatie overeenstemmen met het kalenderjaar.

Op omslag IV staan de prijzen (voor een abonnement en per nummer), het logo van het Publicatiebureau en het catalogusnummer.

Omslag I
ISSN
Titel
Jaar
Europees embleem
Uitgever-eindredacteur
Omslag I
Omslag III (contactinformatie)
Omslag III (contactinformatie)
Omslag IV
Catalogusnummer
1. Logo van het Publicatiebureau
2. ISBN
3. Verkoopprijs
Omslag IV
Laatste bijwerking: 19.4.2022
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina