ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

5.1. Vāks

5.1.1. Uz vāka norādāmā informācija

See also the quick reference guide.

Izdevuma vāku veido četras lappuses – vāka pirmā, otrā, trešā un ceturtā lappuse. Ja vāka muguras izmēri to atļauj, virsraksts jāiespiež uz vāka muguras, lai to varētu izlasīt uz pareizo pusi, kad izdevums novietots horizontāli ar vāka pirmo lappusi uz augšu. Virsraksta izmēram jābūt proporcionālam attiecībā pret vāka muguras biezumu.

Vāka pirmajā lappusē norāda redaktoru un tā emblēmu, darba virsrakstu un vajadzības gadījumā apakšvirsrakstu un autora vārdu (jo īpaši kopizdevumu gadījumā); šajā lappusē var norādīt arī sējuma numuru darbam vairākos sējumos un krājuma vai sērijas nosaukumu, kā arī darba kārtas numuru.

Virsraksts: tam jābūt īsam, piemērotam un trāpīgam. Ikgadējam ziņojumam vai pētījumam par noteiktu periodu gada vai perioda norāde ir virsraksta vai apakšvirsraksta neatņemama sastāvdaļa.
Apakšvirsraksts: papildina virsrakstu; apakšvirsrakstu iespiež ar mazākiem burtiem nekā virsrakstu.
Redaktora emblēma: norādāma tikai vāka pirmajā lappusē.
Autora vārds: ja tas minēts vāka pirmajā lappusē, tas norādāms arī titullapā.
NB!
Iestādes ģenerāldirektorāta vai organizācijas nosaukumu nedrīkst norādīt vāka pirmajā lappusē, izņemot Eurostat un Publikāciju biroju. Šo nosaukumu var norādīt titullapā.
Sējuma numurs: ja ir vairāki sējumi, tos vēlams numurēt ar romiešu cipariem.

Lielākoties vāka otro lappusi atstāj tukšu.

Vāka trešajā lappusē ir publicitātes paziņojums.

Vāka ceturtajā lappusē norāda pārdošanas cenu (vajadzības gadījumā), Publikāciju biroja logotipu, ISBN (starptautiskais grāmatas standartnumurs) un kataloga numuru.

Pārdošanas cena: katras publikācijas pamata cenu nosaka euro. Visas cenas, ko iespiež uz publikāciju vākiem vai katalogos, norāda šādi:
Cena (bez PVN) Luksemburgā: … EUR
Publikāciju biroja logotips: tas atrodas vāka ceturtās lappuses apakšējā daļā. Publikācijām, kas iznāk vienā valodā, nosaukums “Eiropas Savienības Publikāciju birojs” norādāms vienā ES valodā, savukārt daudzvalodu publikācijām tas norādāms vairākās valodās.

Īpašas prasības periodiskām publikācijām un seriālizdevumiem

Seriālizdevumiem papildus iepriekšminētajiem elementiem norādāms arī ISSN (starptautiskais seriālizdevumu standartnumurs). To iespiež vāka pirmās lappuses augšējā labajā stūrī.

Dažām periodiskajām publikācijām nav vāka. Pirmajā lappusē papildus norāda numuru un izdošanas gadu. Atsevišķos gadījumos otrajā un trešajā lappusē ir satura rādītājs. Vēlams, lai izdošanas gads atbilstu kalendārajam gadam.

Pēdējā lappusē norādītas cenas (abonēšanas cena un cena par eksemplāru), kataloga numurs, kā arī Publikāciju biroja logotips.

Vāka pirmā lappuse
ISSN
Darba virsraksts
Gads
Eiropas emblēma
Redaktors
Vāka pirmā lappuse
Vāka trešā lappuse (publicitātes paziņojums)
Vāka trešā lappuse (publicitātes paziņojums)
Vāka ceturtā lappuse
Kataloga numurs
1. Publikāciju biroja logotips
2. ISBN
3. Pārdošanas cena
Vāka ceturtā lappuse
Pēdējoreiz atjaunināts: 6.5.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa