ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

5.1. Coperta

5.1.1. Elementele componente

A se vedea și quick reference guide.

Coperta unei lucrări este alcătuită din patru pagini, la care se face referire ca pagina I, II, III sau IV a copertei ori coperta I, II, III sau IV. În cazul în care grosimea lucrării permite acest lucru, titlul se imprimă și pe cotor, orientat astfel încât să poată fi citit dacă lucrarea este așezată culcat, cu pagina I deasupra; corpul titlului este proporțional cu grosimea cotorului.

Pe pagina I a copertei apar numele și sigla editorului științific, titlul lucrării și, dacă este cazul, subtitlul și numele autorului; de asemenea, pot apărea: numărul volumului, pentru o lucrare în mai multe volume, și titlul colecției sau al seriei, precum și numărul de ordine al lucrării. Precizări:

titlul lucrării: trebuie să fie scurt, clar și sugestiv. În cazul unui raport anual sau al unui studiu privind o anumită perioadă, anul sau perioada face parte din titlu sau subtitlu;
subtitlul: este scris cu un corp de literă mai mic decât titlul, pe care îl completează;
sigla editorului științific: figurează numai pe coperta I;
numele autorului: în cazul în care este înscris pe coperta I, acesta trebuie să figureze și pe pagina de titlu;
NB:
Numele unei direcții generale a unei instituții sau al unui organism nu poate fi, în niciun caz, menționat pe coperta I, cu excepția Eurostat și a Oficiului pentru Publicații. În schimb, acesta poate fi inserat pe pagina de titlu.
numărul volumului: în cazul lucrărilor în mai multe volume, este de preferat ca acestea să fie numerotate cu cifre romane.

În general, pagina II rămâne albă.

Pagina III cuprinde o notă informativă.

Pagina IV cuprinde prețul de vânzare (dacă este cazul), logoul Oficiului pentru Publicații, numărul ISBN (numărul internațional standardizat al cărții) și numărul de catalog. Precizări:

prețul de vânzare: prețul de bază al fiecărei publicații este stabilit în euro. Toate prețurile tipărite pe copertele publicațiilor sau în cataloage sunt menționate astfel:
Prețul în Luxemburg (fără TVA): … EUR
logoul Oficiului pentru Publicații: acesta se află în partea de jos a copertei IV. Denumirea „Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene” apare într-una dintre limbile UE pentru versiunile unilingve și în mai multe limbi pentru versiunile multilingve.

Reguli specifice pentru publicațiile periodice sau seriale

În cazul unei publicații seriale, numărul ISSN (numărul internațional standardizat al publicațiilor seriale) se adaugă elementelor prezentate mai sus. Acesta este tipărit în colțul din dreapta sus al paginii I.

Anumite publicații periodice se prezintă fără copertă. Pagina I cuprinde în plus numărul și anul apariției. În anumite cazuri, paginile II și III sunt utilizate pentru prezentarea sumarului. Este preferabil ca anul publicării să corespundă anului calendaristic.

Pe pagina IV figurează prețurile (prețul cu abonament și prețul pe numere), numărul de catalog, precum și logoul Oficiului pentru Publicații.

Pagina I a copertei
ISSN
Titlul lucrării
Anul
Drapelul european
Editorul științific
Pagina I a copertei
Pagina III a copertei (nota informativă)
Pagina III a copertei (nota informativă)
Pagina IV a copertei
Numărul de catalog
1. Logoul Oficiului pentru Publicații
2. ISBN
3. Prețul de vânzare
Pagina IV a copertei
Actualizat la: 11.5.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare