ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

5.1 Omslag

5.1.1 Beståndsdelar

Se även quick reference guide.

Omslaget till en publikation består av fyra sidor kallade omslagets första, andra, tredje respektive fjärde sida. Om publikationen är tillräckligt tjock ska titeln tryckas på ryggen så att den kan läsas när boken ligger med framsidan uppåt. Teckenstorleken ska vara proportionell till ryggens bredd.

På omslagets första sida anges den ansvarige utgivarens namn och emblem, verkets titel samt ev. undertitel och upphovsman (särskilt vid parallella utgåvor). När det gäller ett verk i flera volymer kan även volymnumret förekomma, samt samlingens eller seriens titel och verkets serienummer:

Titeln ska vara kort, koncis och meningsfull. För årsrapporter eller studier gällande en viss tidsperiod är årtalet eller tidsperioden en integrerad del av titeln eller undertiteln.
Undertiteln utgör ett komplement till titeln och ska sättas i mindre grad.
Den ansvarige utgivarens emblem ska endast förekomma på omslagets första sida.
Författarens (upphovsmannens) namn ska finnas med på titelsidan om det finns med på omslagets första sida.
Anm.:
Namn på en institutions generaldirektorat eller på ett organ får inte förekomma på omslagets första sida, utom för Eurostat och Publikationsbyrån. Däremot får det anges på titelsidan.
Volymnummer bör anges med romerska siffror.

Andra sidan ska i allmänhet vara blank.

Tredje sidan ska innehålla uppgifter om hur man kontaktar eller hittar information om EU.

Fjärde sidan innehåller priset (i förekommande fall), Publikationsbyråns logotyp, ISBN (internationellt standardboknummer) med siffror och katalognummer:

Grundpriset för varje publikation fastställs i euro. Alla priser som anges på omslag till publikationer och i kataloger ska skrivas:
Pris (exkl. moms) i Luxemburg: … EUR
Publikationsbyråns logotyp ska stå nederst på omslagets fjärde sida. Namnet Europeiska unionens publikationsbyrå ska stå på ett av unionens språk när det är fråga om enspråkiga publikationer och på flera språk när det gäller flerspråkiga.

Särskilda normer för periodiska publikationer eller serier

För seriella publikationer ska även ISSN (internationellt standardserienummer) anges. Det trycks i övre högra hörnet på första sidan.

Vissa periodiska publikationer har inget omslag. Då ska första sidan dessutom innehålla utgivningsnummer och utgivningsår. I vissa fall används andra och tredje sidan till innehålls­förteckningen. Utgivningsåret bör motsvara kalenderåret.

På fjärde sidan trycks priserna (prenumerations- och lösnummerpris), katalognummer samt Publikationsbyråns logotyp.

Omslagets första sida
ISSN
Titel
Europa-emblemet
Formell utgivare
Omslagets första sida
Omslagets tredje sida (Kontakta EU/EU-information)
Omslagets tredje sida (Kontakta EU/EU-information)
Omslagets fjärde sida
Katalognummer
1. Publikationsbyråns logotyp
2. ISBN
3. Pris
Omslagets fjärde sida
Senaste uppdatering: 19.4.2022
Till början av sidan
Föregående sidanext page