ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

5.1 Obálka

5.1.1 Součásti

See also the quick reference guide.

Obálka díla se skládá ze čtyř stránek označovaných jako stránky I, II, III a IV obálky. Pokud to tloušťka publikace dovolí, musí být její název vytištěn na hřbetu tak, aby ho bylo možné přečíst, je-li spis položen naplocho a stránka I je nahoře; stupeň písma názvu je přitom úměrný šířce hřbetu.

Na stránce I je uveden název a signet editora, název díla a případně podtitul a jméno autora (zejména v případě společných edicí); u prací o více svazcích zde může být také uvedeno číslo svazku, název edice nebo seriálové publikace a pořadové číslo publikace:

název díla: má být krátký, výrazný a výstižný; u výročních zpráv nebo studií týkajících se určitého období jsou nedílnou součástí titulu nebo podtitulu informace o roce nebo daném období,
podtitul: v menším písmu než titul, jehož je doplňkem,
signet editora: může být uveden pouze na stránce I obálky,
jméno autora: je-li uvedeno na stránce I obálky, musí se také nacházet na titulní stránce,
Pozn.:
S výjimkou Eurostatu a Úřadu pro publikace nesmí být v žádném případě uváděn na stránce I obálky název generálního ředitelství orgánu nebo instituce. Může být ale uveden na titulní stránce.
číslo svazku: u více svazků je vhodné je očíslovat římskými číslicemi.

Stránka II obálky zůstává obvykle prázdná.

Stránka III obálky uvádí informační poznámku.

Na stránce IV obálky je (případně) uvedena prodejní cena, logotyp Úřadu pro publikace, číslo ISBN (mezinárodní standardní číslo knihy) a katalogové číslo:

prodejní cena: základní cena každé publikace stanovená v eurech. Všechny ceny vytištěné na deskách obálek publikací nebo v katalozích se uvádí následovně:
Cena (bez DPH) v Lucembursku: … EUR
logotyp Úřadu pro publikace: nachází se v dolní části stránky IV obálky. Název „Úřad pro publikace Evropské unie“ je u jednojazyčných verzí uveden v jednom z jazyků EU a u vícejazyčných verzí ve více jazycích.

Zvláštní normy pro periodické nebo seriálové publikace

U seriálové publikace se k výše uvedeným prvkům přidává číslo ISSN (mezinárodní standardní číslo seriálových publikací). Je vytištěno v pravém horním rohu stránky I obálky.

Některé periodické publikace vycházejí bez obálky. V takovém případě je na stránce I uveden název periodické publikace, číslo a rok vydání. V některých případech jsou stránky II a III využity k uvedení shrnutí. Je vhodné, aby rok vydání odpovídal kalendářnímu roku.

Na stránce IV jsou uvedeny ceny (cena předplatného a cena za číslo), katalogové číslo a logotyp Úřadu pro publikace.

Strana I obálky
ISSN
Název díla
Rok
Symbol EU
Editor
Strana I obálky
Strana III obálky (informační poznámka)
Strana III obálky (informační poznámka)
Strana IV obálky
Katalogové číslo
1. Logotyp Úřadu pro publikace
2. ISBN
3. Prodejní cena
Strana IV obálky

Poslední aktualizace: 19. 4. 2022

 

Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana