ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

5.1. Korice

5.1.1. Sastavnice

Vidjeti također quick reference guide.

Korice čine četiri stranice označene brojevima I., II., III. i IV., odnosno prednje korice, unutarnja strana prednjih korica, unutarnja strana stražnjih korica i stražnje korice. Ako to dopušta debljina publikacije, naslov treba biti otisnut i na hrptu, tako da bude uspravan kada je publikacija prednjim koricama okrenuta gore. Veličina slova u naslovu mora biti razmjerna širini hrpta.

Na prednjim koricama nalaze se naziv i oznaka izdavača publikacije, naslov publikacije te, po potrebi, podnaslov i ime autora (poglavito pri suizdavanju); korice višesveščanih publikacija mogu sadržavati i broj sveska te naslov zbirke ili serije, kao i redni broj publikacije:

naslov publikacije: mora biti kratak, jasan i smislen. Naznaka godine ili razdoblja sastavni je dio naslova ili podnaslova godišnjeg izvješća ili studije provedene u određenom razdoblju,
podnaslov: veličina slova mora biti manja od veličine slova naslova koji dopunjuje,
oznaka izdavača publikacije: mora biti vidljiva samo na prednjim koricama,
ime autora: ako se nalazi na prednjim koricama, mora se nalaziti i na naslovnici,
Napomena:
Naziv glavne uprave institucije ili tijela ne smije se nalaziti na prednjim koricama, osim kada je riječ o Eurostatu ili Uredu za publikacije. Međutim, može se nalaziti na naslovnici.
broj sveska: ako publikacija ima više svezaka, poželjno ih je brojčano označiti rimskim brojkama.

Unutarnja strana prednjih korica (stranica II.) ostaje prazna.

Informacije su dane na unutarnjoj strani stražnjih korica (stranica III.).

Na stražnjim koricama navedeni su prodajna cijena (po potrebi), logotip Ureda za publikacije, broj ISBN (međunarodni standardni knjižni broj) i kataložni broj:

prodajna cijena: osnovna cijena svake publikacije određena je u eurima. Cijene otisnute na koricama publikacija i u katalozima navode se u ovom obliku:
Cijena (bez PDV-a) u Luksemburgu:  … EUR
logotip Ureda za publikacije: nalazi se na dnu stražnjih korica. Naziv „Ured za publikacije Europske unije” navodi se na jednome od jezika Europske unije na jednojezičnim publikacijama te na više jezika na višejezičnim publikacijama.

Posebna pravila za periodične ili serijske publikacije

Osim gore navedenih elemenata, serijskim se publikacijama dodaje i broj ISSN (međunarodni standardni broj serijske publikacije). Otisnut je u gornjem desnom kutu prednjih korica.

Pojedine periodične publikacije nemaju korica. Pritom su broj i godina izdanja navedeni na prednjim koricama. Katkad se na stranicama II. i III. nalazi kazalo. Poželjno je da godina publikacije odgovara kalendarskoj godini.

Na stražnjim koricama navedeni su cijena (cijena pretplate i cijena pojedinog broja), kataložni broj, kao i logotip Ureda za publikacije.

Prednje korice (stranica I.)
ISSN
Europski simbol
Izdavač publikacije
Godina
Naslov publikacije
Prednja korica
Informacije na unutarnjoj strani stražnjih korica (stranica III.)
Informacije na unutarnjoj strani stražnjih korica (stranica III.)
Stražnje korice (stranica IV.)
Kataložni broj
1. Logotip Ureda za publikacije
2. ISBN
3. Prodajna cijena
Zadnja korica
Datum zadnje promjene: 19.4.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page