ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

5.1. Kaas

5.1.1. Kaane osad

Vt ka quick reference guide.

Trükise kaas koosneb neljast leheküljest, mida nimetatakse I, II, III ja IV kaaneleheküljeks. Kui trükis on piisavalt paks, peab selle pealkiri olema trükitud väljaande seljale, nii et tähed oleksid õigetpidi, kui trükis on pikaliasendis, I lehekülg ülalpool. Pealkirja suurus peab olema proportsionaalne selja paksusega.

I leheküljel on esitatud vastutava väljaandja nimi ja logo, trükise pealkiri ning vajaduse korral alapealkiri ja autori nimi (eriti ühisavaldamise puhul). Sinna võib märkida ka köite numbri, kui tegemist on mitmeköitelise väljaandega, kogumiku või sarja pealkirja, samuti trükise järjekorranumbri:

väljaande pealkiri: pealkiri peab olema lühike, meeldejääv ja asjakohane. Aastaaruannete või kindlat perioodi käsitlevate uurimuste puhul kuulub märge aasta või perioodi kohta lahutamatult pealkirja või alapealkirja juurde;
alapealkiri: see täiendab pealkirja ja on trükitud väiksemas kirjas;
vastutava väljaandja logo: logo võib esitada üksnes I kaaneleheküljel;
autori nimi: kui see on esitatud I kaaneleheküljel, peab see olema trükitud ka tiitellehele;
NB!
Institutsiooni või organi peadirektoraadi nime ei tohi mingil juhul märkida I kaaneleheküljele (v.a Eurostat ja väljaannete talitus). Need võib märkida tiitellehele.
köite number: kui on mitu köidet, on soovitatav need nummerdada Rooma numbritega.

Üldjuhul jäetakse II lehekülg valgeks.

III leheküljel esitatakse avaldamismärge.

IV leheküljele märgitakse müügihind (vajaduse korral), väljaannete talituse logotüüp, ISBN (rahvusvaheline raamatu standardnumber) ning katalooginumber:

müügihind: iga trükise baashind esitatakse eurodes. Trükiste kaantel või kataloogides peavad hinnad olema trükitud järgmisel kujul:
Hind Luksemburgis (käibemaksuta): … EUR
väljaannete talituse logotüüp: logotüüp esitatakse IV kaanelehekülje allservas. „Euroopa Liidu Väljaannete Talitus“ märgitakse ühekeelsetes trükistes ühes ELi ametlikus keeles ja mitmekeelsetes trükistes mitmes ELi ametlikus keeles.

Perioodika- või seeriaväljaannete suhtes kohaldatavad erinormid

Seeriaväljaannete puhul lisandub eespool kirjeldatud elementidele ISSN (rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber). See on trükitud I lehekülje ülemisse paremasse nurka.

Teatavad perioodikaväljaanded ilmuvad kaaneta. I leheküljele märgitakse lisaks väljaande number ja ilmumisaasta. Vahel on II ja III leheküljel esitatud sisukord. On soovitatav, et avaldamisaasta vastaks kalendriaastale.

IV leheküljele trükitakse hind (tellimistasu ja üksiknumbri hind), katalooginumber ja väljaannete talituse logotüüp.

I kaanelehekülg
ISSN
Trükise pealkiri
Aasta
Euroopa logo
Vastutav väljaandja
I kaanelehekülg
III kaanelehekülg (avaldamismärge)
III kaanelehekülg (avaldamismärge)
IV kaanelehekülg
Katalooginumber
1. Väljaannete talituse logotüüp
2. ISBN
3. Müügihind
IV kaanelehekülg
Viimati uuendatud: 29.7.2022
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg