ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

5.4.3. Juridisks paziņojums
(atrunas formulējums)

Autortiesību atsaucei un norādei autors var pievienot arī juridisku paziņojumu.

Atkalizmantošana

Eiropas Komisijas publikācijās saskaņā ar 2011. gada 12. decembra Lēmumu 2011/833/ES autordienests var atkalizmantošanas principu papildināt ar vienu vai vairākiem no šiem trim nosacījumiem:

1)
atkalizmantotāja pienākumu apliecināt dokumentu avotu (Publikāciju birojs iesaka šo nosacījumu pievienot sistemātiski):
Atļauts izmantot citur, norādot avotu.
2)
dokumentu satura sākotnējās nozīmes neizmainīšanu:
Mainīt dokumentu satura sākotnējo nozīmi nav atļauts.
3)
to, ka Komisija nav atbildīga par jebkādām dokumentu atkalizmantošanas sekām:
Eiropas Komisija nav atbildīga par jebkādām šīs publikācijas atkalizmantošanas sekām.

Reproducēšanai

Standartformulējums ir šāds (šo piemēru, ko izmanto Komisijas publikācijām, uz kurām neattiecas atkalizmantošanas politika, protams, var pielāgot citām autoriestādēm vai struktūrām):

Ne Eiropas Komisija, ne personas, kas rīkojas Komisijas vārdā, neatbild par to, kā tiek izmantota šajā publikācijā iekļautā informācija.

Atkarībā no publicētā darba autora un/vai paredzētā izmantojuma pieejami arī citi tipveida formulējumi, kurus var pielāgot atbilstīgi autoriestādei vai struktūrai:

Šis dokuments neatspoguļo Eiropas Komisijas oficiālo nostāju.
Šis ziņojums neuzliek nekādas saistības Eiropas Komisijai.
Šīs publikācijas saturs neatspoguļo Eiropas Komisijas nostāju vai viedokli.
Paustais viedoklis uzliek saistības tikai autoram (autoriem), un tas nekādā gadījumā nevar tikt uzskatīts par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju.
Pēdējoreiz atjaunināts: 23.4.2019.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa