ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

5.4.3 Další výhrady (formulace upozornění)

Kromě copyrightové výhrady a poznámky o působnosti může autor doplnit další výhrady.

V případě opakovaného použití

Pro publikace Evropské komise upravuje rozhodnutí 2011/833/EU ze dne 12. prosince 2011 možnost autora připojit k zásadě opakovaného použití jednu nebo více z následujících podmínek:

1)
povinnost uživatele uvádět zdroj dokumentů (Úřad pro publikace doporučuje, aby tato povinnost byla přidávána systematicky):
Opakované použití povoleno pod podmínkou uvedení zdroje.
2)
povinnost nezkreslovat původní význam nebo sdělení dokumentů:
Není povoleno zkreslovat původní význam nebo sdělení tohoto dokumentu.
3)
vyloučení odpovědnosti Komise za jakékoli následky plynoucí z opakovaného použití:
Evropská komise neodpovídá za jakékoli následky plynoucí z opakovaného použití této publikace.

V případě reprodukce

Standardní obrat je následující (uplatňuje se např. u publikací Komise, na něž se nevztahuje politika opakovaného použití, ale může být samozřejmě uzpůsoben pro jiné autorské orgány nebo instituce):

Evropská komise a žádná osoba vystupující jejím jménem není zodpovědná za využití níže uvedených informací.

Následující vzorové formulace jsou také použitelné podle původu a/nebo určení publikovaného dokumentu a mohou být upraveny podle autorského orgánu nebo instituce:

Tento dokument nemůže být považován za oficiální stanovisko Evropské komise.
Tato zpráva žádným způsobem nezavazuje Evropskou komisi.
Obsah této publikace nutně neodráží stanovisko nebo názor Evropské komise.
Vyjádřené názory zavazují pouze autora/autory a nemohou být považovány za součást oficiálního stanoviska Evropské komise.
Poslední aktualizace: 12. 4. 2019
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana