ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

5.4.3. Nota prawna (zastrzeżenie)

Oprócz informacji o prawach autorskich i kwalifikacji autor może dodać notę prawną.

W przypadku ponownego wykorzystania

W przypadku publikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z decyzją 2011/833/UE z dnia 12 grudnia 2011 r., autor może dodać do zasady ponownego wykorzystywania jeden lub więcej z trzech poniższych warunków:

1)
obowiązek podania przez użytkownika ponownie wykorzystującego dokumenty źródła, z których one pochodzą (Urząd Publikacji zaleca konsekwentne dodawanie tego sformułowania):
Ponowne wykorzystanie dozwolone pod warunkiem podania źródła.
2)
obowiązek zachowania w niezmienionym kształcie pierwotnego znaczenia lub przekazu dokumentów:
Zmiana oryginalnego znaczenia lub przekazu niniejszego dokumentu jest niedozwolona.
3)
wyłączenie odpowiedzialności Komisji z tytułu wszelkich następstw ponownego wykorzystania dokumentów:
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z ponownego wykorzystania niniejszej publikacji.

W przypadku kopiowania

Standardowo stosuje się następującą formułę (przykład ten ma zastosowanie w wydawnictwach Komisji niepodlegających polityce ponownego wykorzystania; można go również odpowiednio dostosować do publikacji innych instytucji lub organów, w zależności od potrzeb):

Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszczonych poniżej informacji.

W zależności od pochodzenia lub przeznaczenia danej publikacji dostępne są też inne typowe formuły, które również można dostosować do publikacji innych instytucji lub organów:

Niniejszy dokument w żadnym wypadku nie stanowi oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej.
Komisja Europejska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszego sprawozdania.
Treść niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.
Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autora (autorów) i w żadnym wypadku nie stanowią oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej.
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona