ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

5.4.3. Rezerva suplimentară (formulă de avertizare)

În plus față de mențiunea de rezervă și de calificare, o formulă de avertizare/de rezervă suplimentară poate fi adăugată de către autor.

Pentru reutilizare

În publicațiile Comisiei Europene, conform prevederilor Deciziei 2011/833/UE din 12 decembrie 2011, autorul poate adăuga la mențiunea de rezervă una sau mai multe dintre următoarele trei condiții:

1.
obligația reutilizatorului de a recunoaște sursa documentelor (Oficiul pentru Publicații recomandă ca această condiție să fie adăugată sistematic):
Reutilizarea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.
2.
obligația de a nu denatura sensul inițial sau mesajul documentelor:
Modificarea sensului sau a mesajului original al acestui document este interzisă.
3.
scutirea Comisiei de răspunderea pentru consecințele care decurg din procesul de reutilizare:
Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care ar putea fi reutilizată prezenta publicație.

Pentru reproducere

Formula standard este următoarea (acest exemplu se aplică publicațiilor Comisiei care nu fac obiectul politicii de reutilizare și poate fi adaptat pentru alte instituții sau organe autoare):

Nici Comisia Europeană și nici orice alte persoane care acționează în numele Comisiei nu sunt responsabile pentru modul în care ar putea fi utilizate informațiile oferite în continuare.

De asemenea, sunt disponibile alte formule-tip în funcție de originea și/sau destinația lucrării publicate, care pot fi, la rândul lor, adaptate în funcție de instituția sau de organul care a elaborat lucrarea:

Acest document nu poate fi considerat drept o luare de poziție oficială a Comisiei Europene.
Prezentul raport nu angajează în niciun fel responsabilitatea Comisiei Europene.
Conținutul prezentei publicații nu reflectă neapărat poziția sau opinia Comisiei Europene.
Opiniile exprimate nu angajează decât autorul/autorii și nu pot fi considerate ca reprezentând o luare de poziție oficială a Comisiei Europene.
Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare