ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

5.4.3. Vastutust käsitlev lisamärge
(vastutusest loobumise märge)

Lisaks autoriõiguse ja paljundamisõiguse märkele võib autor lisada vastutust käsitleva lisamärke.

Taaskasutamine

Komisjoni trükistes võib autor 12. detsembri 2011. aasta otsuse 2011/833/EL kohaselt taaskasutamispõhimõttele lisada järgmisi tingimusi:

1)
taaskasutaja kohustus märkida ära dokumentide allikas (väljaannete talitus soovitab selle märke alati lisada):
Taaskasutamine on lubatud tingimusel, et viidatakse allikale.
2)
kohustus mitte moonutada dokumentide algset tähendust või sõnumit:
Dokumentide algse tähenduse või sõnumi moonutamine ei ole lubatud.
3)
tingimus, et komisjon ei vastuta taaskasutamisest tulenevate võimalike tagajärgede eest:
Euroopa Komisjon ei vastuta taaskasutamisest tulenevate võimalike tagajärgede eest.

Paljundamine

Märkuse standardkuju on järgmine (käesolevat näidet, mida komisjon kasutab oma selliste trükiste puhul, kus ei kohaldata taaskasutamispoliitikat, võib kohandada, kui väljaandjaks on teised institutsioonid või organid):

Euroopa Komisjon ega ükski tema nimel tegutsev isik ei vastuta käesolevas dokumendis sisalduva teabe kasutamise eest.

Sama standardmärget kasutatakse eri kujul olenevalt sellest, milline asutus on trükise välja andnud ja/või kellele see on suunatud; sõnastust võib kohandada, kui väljaandjaks on teised institutsioonid või organid:

Käesolev dokument ei kajasta Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta.
Käesolev aruanne ei sea Euroopa Komisjonile mingisugust vastutust.
Käesoleva trükise sisu ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni seisukohti ja arvamusi.
Väljendatud arvamused kajastavad vaid autori (autorite) seisukohti ja neid ei tohi pidada Euroopa Komisjoni ametlikuks seisukohaks.
Viimati uuendatud: 6.4.2022
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg