ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.4.3. Doplňujúca výhrada
(vzorová formulácia upozornenia)

Autor môže okrem poznámky o copyrighte a právnej kvalifikácii doplniť aj doplňujúcu výhradu.

V prípade opätovného použitia

Podľa rozhodnutia 2011/833/EÚ z 12. decembra 2011 môže autor v publikáciách Európskej komisie k princípu opätovného použitia doplniť jednu alebo viac z nasledujúcich troch podmienok:

1.
povinnosť používateľov uviesť zdroj dokumentov (Úrad pre publikácie odporúča, aby sa táto povinnosť pridávala systematicky):
Opakované použitie je povolené len s uvedením zdroja.
2.)
žiadnym spôsobom neskresliť pôvodný význam alebo posolstvo dokumentov:
Skresliť pôvodný význam alebo posolstvo tohto dokumentu nie je povolené.
3.
odmietnutie zodpovednosti Komisie za akékoľvek následky opakovaného použitia:
Európska komisia nezodpovedá za žiadne následky opakovaného použitia tejto publikácie.

V prípade reprodukcie

Štandardná formulácia je takáto (tento príklad vzťahujúci sa na publikácie Komisie, ktorý nie je predmetom opätovného použitia, možno, samozrejme, prispôsobiť iným autorským inštitúciám alebo orgánom):

Európska komisia ani iná osoba, ktorá koná v mene Komisie, nenesie zodpovednosť za možné použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Dostupné sú aj ďalšie vzorové formulácie v závislosti od pôvodu a/alebo určenia uverejneného diela a takisto môžu byť prispôsobené v závislosti od autorskej inštitúcie alebo orgánu:

Tento dokument sa nemôže považovať za dokument predstavujúci oficiálne stanovisko Európskej komisie.
Táto správa žiadnym spôsobom nezaväzuje Európsku komisiu.
Obsah tejto publikácie neodráža nevyhnutne stanovisko alebo názor Európskej komisie.
Vyjadrené názory zaväzujú len autora (autorov) a nemožno ich pokladať za názory predstavujúce oficiálne stanovisko Európskej komisie.
Posledná aktualizácia: 19. 4. 2022
Začiatok strany
previous pagenext page