ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

5.4.3. Aanvullend voorbehoud (waarschuwing)

Naast de copyrightformule en de graad van bescherming mag de auteur een aanvullend voorbehoud toevoegen.

Bij hergebruik

Voor publicaties van de Europese Commissie mag de auteur overeenkomstig Besluit 2011/833/EU van 12 december 2011 een of meer van de volgende drie voorwaarden aan het hergebruiksprincipe verbinden:

1)
de verplichting voor de hergebruiker om de bron van de documenten te vermelden (het Publicatiebureau beveelt aan deze verplichting systematisch toe te voegen):
Hergebruik met bronvermelding toegestaan.
2)
de verplichting de oorspronkelijke betekenis of boodschap van de documenten niet te wijzigen:
Het is niet toegestaan de oorspronkelijke betekenis of boodschap van dit document te wijzigen.
3)
niet-aansprakelijkheid van de Commissie voor alle gevolgen die voortvloeien uit hergebruik:
De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit hergebruik van deze publicatie.

Bij overname

De standaardformulering is als volgt (dit voorbeeld betreft publicaties van de Europese Commissie die niet onderworpen zijn aan het hergebruiksbeleid, maar de formulering kan natuurlijk aan andere instellingen en organen worden aangepast):

De Europese Commissie of personen die namens de Commissie optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van de volgende informatie wordt gemaakt.

Afhankelijk van de herkomst en/of het doel van een publicatie zijn ook andere standaardformules beschikbaar, die tevens aan de instelling of het orgaan kunnen worden aangepast:

Dit document mag niet als officieel standpunt van de Europese Commissie worden beschouwd.
De Europese Commissie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dit verslag.
De inhoud van deze publicatie stemt niet noodzakelijk overeen met de mening of het standpunt van de Europese Commissie.
De geformuleerde standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen niet als een officieel standpunt van de Europese Commissie worden beschouwd.
Laatste bijwerking: 12.4.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina