ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

9.1.5 Adresy v členských státech: specifické charakteristiky

Poštovní směrovací čísla, Eircode a kódy zemí

Následující tabulka popisuje přesně strukturu čísel a kódů používaných ve všech členských státech.

Země Poštovní směrovací
číslo/Eircode  (1)
Kód země Poznámky
Belgie 4 číslice    
Bulharsko 4 číslice    
Česko 5 číslic   Mezi třetí a čtvrtou číslicí je mezera. Mezi poštovním směrovacím číslem a názvem města jsou dvě mezery.
Dánsko 4 číslice    
Německo 5 číslic   Nikdy nepoužívejte před poštovním směrovacím číslem kód země (D- nebo DE-). Zásilka s uvedeným kódem může být při zpracování třídicím zařízením zpožděna.
Estonsko 5 číslic    
Irsko 7 alfanumerických znaků (Eircode)   Doplňte pokud možno kód pro sektor v Dublinu.
Eircode musí být umístěn na zvláštním řádku nad názvem země.
Řecko 5 číslic   Mezi třetí a čtvrtou číslicí je mezera.
Španělsko 5 číslic   Za název obce doplňte název provincie na samostatném řádku – viz seznam na internetových stránkách UPUPDF (EN).
Francie 5 číslic    
Chorvatsko 5 číslic HR Před poštovním směrovacím číslem musí být uveden kód „HR-“.
Itálie 5 číslic   Za názvem města se doplní zkratka provincie – viz seznam na internetových stránkách UPUPDF (EN).
Kypr 4 číslice    
Lotyšsko 4 číslice
(vpravo)
LV Před poštovním směrovacím číslem musí být uveden kód „LV-“. Je umístěn vpravo od názvu města, od kterého je oddělen čárkou.
Litva 5 číslic LT Před poštovním směrovacím číslem musí být uveden kód „LT-“.
Lucembursko 4 číslice L Před poštovním směrovacím číslem musí být uveden kód „L-“.
Maďarsko 4 číslice   Název ulice se musí uvádět pod názvem města. Poštovní směrovací číslo musí stát na samostatném řádku, nad názvem země.
Malta 3 písmena + 4 číslice   Poštovní směrovací číslo musí být umístěno pod názvem města s mezerou mezi písmeny a číslicemi.
Nizozemsko 4 číslice + 2 písmena   Mezi číslicemi a písmeny je mezera. Mezi poštovním směrovacím číslem a názvem města jsou dvě mezery.
Rakousko 4 číslice    
Polsko 5 číslic   Mezi druhou a třetí číslicí je spojovník.
Portugalsko 7 číslic   Mezi čtvrtou a pátou číslicí je spojovník.
Rumunsko 6 číslic    
Slovinsko 4 číslice SI Před poštovním směrovacím číslem musí být uveden kód „SI-“.
Slovensko 5 číslic   Mezi třetí a čtvrtou číslicí je mezera.
Finsko 5 číslic FI Před poštovním směrovacím číslem musí být uveden kód „FI-“ (nebo „AX-“ pro Alandy).
Švédsko 5 číslic SE Před poštovním směrovacím číslem musí být uveden kód „SE-“. Mezi třetí a čtvrtou číslicí je mezera.
(1)
Pokud není uvedeno jinak, uvádí se poštovní směrovací číslo vlevo od názvu města. Používá se k určení skupiny adres. Naproti tomu Eircode, který se v Irsku začal používat v červenci 2015, je specifický kód přidělený každé adrese bydliště nebo obchodní adrese společnosti.
Pozn.:
Z praktických důvodů (přehlednost v paralelním uspořádání ve všech jazykových verzích) je seznam v protokolárním pořadí.

Další poznámky

Některé členské státy (Belgie, Irsko, Malta a Finsko) mají dva nebo více úředních jazyků, které se používají jako pracovní jazyky v evropských orgánech. (I když jsou na Kypru úředními jazyky řečtina i turečtina, v evropských orgánech se jako pracovní jazyk používá pouze řečtina.) Upozorňujeme, že pro Belgii nezahrnuje na základě dohody s belgickými úřady vícejazyčný formát adresy německou verzi. Pro každý z těchto členských států se používají při psaní adres dva úřední jazyky: francouzština a nizozemština pro Belgii, irština a angličtina pro Irsko, maltština a angličtina pro Maltu a finština a švédština pro Finsko.

V některých zemích je třeba brát v úvahu různé abecedy (Bulharsko, Řecko/Kypr).

Psaní adres pro místo určení v jedné ze zemí z těchto dvou skupin závisí na jazyce (jazycích) publikace a na tom, zda se jedná o jednojazyčný či vícejazyčný dokument.

Adresy pro místo určení v Belgii, Irsku, na Maltě nebo ve Finsku
Jednojazyčné dokumenty
Dokumenty v jednom z úředních jazyků země určení: v zásadě jsou adresy uvedeny pouze v tomto jazyce.
Dokumenty v jiném jazyce EU: adresy jsou uvedeny v obou úředních jazycích země určení (jako pro vícejazyčné dokumenty).
Vícejazyčné dokumenty

Adresy jsou uvedeny v obou úředních jazycích země určení.

Adresy pro místo určení v Bulharsku, v Řecku a na Kypru
Jednojazyčné dokumenty
Dokumenty v bulharštině nebo řečtině: adresy jsou uvedeny v jazyce publikace, ale název města a země je doplněn v angličtině.
Dokumenty v jiných jazycích EU: adresy jsou uvedeny v latince (v případě potřeby s transliterací, například názvu ulice).
Vícejazyčné dokumenty

Adresy jsou uvedeny v bulharštině/řečtině a název města a země je doplněn v angličtině. Úplná adresa je také uvedena latinkou (anglický přepis).

Poslední aktualizace: 27. 12. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana