ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

9.1.5. Adresser i medlemsstaterne: særlige regler

Postnumre, Eircode og landekoder

Af nedenstående tabel fremgår det, hvordan de enkelte medlemsstater skriver deres kode.

Land Postnummer/
Eircode (1)
Landekode Bemærkninger
Belgien 4 cifre    
Bulgarien 4 cifre    
Tjekkiet 5 cifre   Der er et mellemrum mellem tredje og fjerde ciffer. Der er to mellemrum mellem postnummeret og bynavnet.
Danmark 4 cifre    
Tyskland 5 cifre   Brug aldrig landekode (D eller DE) foran postnummer. Dette kunne føre til forsinkelse af post, der sorteres i sorteringsmaskine.
Estland 5 cifre    
Irland 7 alfanumeriske tegn (Eircode)   Tilføj om muligt kode for sektor i Dublin.
Eircode skal skrives på en separat linje oven over landenavnet.
Grækenland 5 cifre   Der er et mellemrum mellem tredje og fjerde ciffer.
Spanien 5 cifre   Indsæt provinsens navn efter byens navn, på en separat linje — se listen på UPU’s webstedPDF (EN).
Frankrig 5 cifre    
Kroatien 5 cifre HR Før postnummeret skrives »HR-«.
Italien 5 cifre   Indsæt forkortelse for provinsen efter bynavn — se listen på UPU’s webstedPDF (EN).
Cypern 4 cifre    
Letland 4 cifre
(til højre)
LV Før postnummeret skrives »LV-«. Landekode og postnummer skal stå til højre for bynavnet, adskilt herfra med et komma.
Litauen 5 cifre LT Før postnummeret skrives »LT-«.
Luxembourg 4 cifre L Før postnummeret skrives »L-«.
Ungarn 4 cifre   Gadenavnet skal stå under bynavnet. Postnummeret skal stå på en separat linje oven over landenavnet.
Malta 3 bogstaver +
4 cifre
  Postnummeret anbringes under bynavnet med et mellemrum mellem bogstaver og cifre.
Nederlandene 4 cifre +
2 bogstaver
  Der er et mellemrum mellem cifrene og bogstaverne. Der er to mellemrum mellem postnummeret og bynavnet.
Østrig 4 cifre    
Polen 5 cifre   Der er en bindestreg mellem andet og tredje ciffer.
Portugal 7 cifre   Der er en bindestreg mellem fjerde og femte ciffer.
Rumænien 6 cifre    
Slovenien 4 cifre SI Før postnummeret skrives »SI-«.
Slovakiet 5 cifre   Der er et mellemrum mellem tredje og fjerde ciffer.
Finland 5 cifre FI Før postnummeret skrives »FI-« (eller »AX-« for Ålandsøerne).
Sverige 5 cifre SE Før postnummeret skrives »SE-«. Der er et mellemrum mellem tredje og fjerde ciffer.
(1)
Medmindre andet er angivet, står postnummeret til venstre for bynavnet. De benyttes til at definere en gruppe af adresser. Eircode, der blev lanceret i Irland i juli 2015, er derimod en unik kode tildelt hver bolig og forretningsadresse.
NB:
Af praktiske hensyn (samme rækkefølge i alle sprogudgaver) er listen opstillet i protokollær orden.

Andre bemærkninger

Nogle medlemsstater (Belgien, Irland, Malta og Finland) har to eller flere officielle sprog, der anvendes som arbejdssprog i EU-institutionerne. (Selv om både græsk og tyrkisk er officielle sprog i Cypern, er det kun græsk, der anvendes som arbejdssprog i EU’s institutioner.) Bemærk, at vi i flersprogede belgiske adresser, efter aftale med de belgiske myndigheder, ikke anvender den tyske udgave. For hver af disse medlemsstaters vedkommende gælder det, at adresser skrives på to officielle sprog. Fransk og nederlandsk for Belgiens vedkommende, irsk og engelsk for Irlands vedkommende, maltesisk og engelsk for Maltas vedkommende og finsk og svensk for Finlands vedkommende.

For nogle landes vedkommende må der tages hensyn til, at der anvendes andre alfabeter (Bulgarien, Grækenland/Cypern).

Måden, hvorpå adresser i landene i disse to grupper skrives, afhænger af dokumentets sprog og af, om dokumentet er en- eller flersproget.

Adresser i Belgien, Irland, Malta og Finland
Ensprogede dokumenter
Dokumenter affattet på det ene af modtagerlandets officielle sprog: I princippet skrives adresser udelukkende på dette sprog.
Dokumenter på et andet EU-sprog: Adresser skrives på begge modtagerlandets officielle sprog (ligesom i flersprogede dokumenter).
Flersprogede dokumenter

Adresser skrives på begge modtagerlandets officielle sprog.

Adresser i Bulgarien, Grækenland og Cypern
Ensprogede dokumenter
Dokumenter på bulgarsk eller græsk: Adresser skrives på det sprog, dokumentet er affattet på; dog tilføjes by- og landenavn på engelsk.
Dokumenter på andre EU-sprog: Adresser skrives med latinske bogstaver (om nødvendigt med omskrivninger af f.eks. gadenavn).
Flersprogede dokumenter

Adresser skrives på bulgarsk/græsk, og by- og landenavn tilføjes på engelsk. Desuden anføres den fuldstændige adresse med latinske bogstaver (på engelsk).

Seneste opdatering: 27.12.2020
Sidens top
Forrige sideNæste side