ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

9.1.5. Adrese în statele membre: caracteristici

Coduri poștale, Eircode și coduri de țară

Următorul tabel oferă o descriere precisă a structurii codurilor care trebuie folosite pentru fiecare stat membru.

Țara Cod poștal/
Eircode (1)
Cod de țară Observații
Belgia 4 cifre    
Bulgaria 4 cifre    
Cehia 5 cifre   Există un spațiu între a treia și a patra cifră. Există două spații între codul poștal și numele localității.
Danemarca 4 cifre    
Germania 5 cifre   Nu se utilizează niciodată un cod de țară (D- sau DE-) înaintea codului poștal. Aceasta ar putea cauza întârzieri ale corespondenței procesate de mașinile de sortare.
Estonia 5 cifre    
Irlanda 7 caractere alfanumerice (Eircode)   Dacă este posibil, se adaugă codul sectorului în Dublin.
Eircode se inserează pe un rând separat, deasupra numelui țării.
Grecia 5 cifre   Există un spațiu între a treia și a patra cifră.
Spania 5 cifre   Se inserează numele provinciei după numele localității pe un rând separat – a se vedea lista de pe site-ul UPUPDF (EN).
Franța 5 cifre    
Croația 5 cifre HR Codul poștal trebuie să fie precedat de „HR-”.
Italia 5 cifre   Se inserează abrevierea pentru provincie după numele localității – a se vedea lista de pe site-ul UPU PDF (EN).
Cipru 4 cifre    
Letonia 4 cifre
(la dreapta)
LV Codul poștal trebuie să fie precedat de „LV-”; el se scrie la dreapta numelui localității, de care este separat prin virgulă.
Lituania 5 cifre LT Codul poștal trebuie să fie precedat de „LT-”.
Luxemburg 4 cifre L Codul poștal trebuie să fie precedat de „L-”.
Ungaria 4 cifre   Numele străzii se scrie sub numele orașului. Codul poștal se scrie pe un rând separat, deasupra numelui țării.
Malta 3 litere +
4 cifre
  Codul poștal trebuie inserat sub numele localității, cu un spațiu între litere și cifre.
Țările de Jos 4 cifre +
2 litere
  Există un spațiu între cifre și litere. Există două spații între codul poștal și numele localității.
Austria 4 cifre    
Polonia 5 cifre   Există o cratimă între a doua și a treia cifră.
Portugalia 7 cifre   Există o cratimă între a patra și a cincea cifră.
România 6 cifre    
Slovenia 4 cifre SI Codul poștal trebuie să fie precedat de „SI-”.
Slovacia 5 cifre   Există un spațiu între a treia și a patra cifră.
Finlanda 5 cifre FI Codul poștal trebuie să fie precedat de „FI-” (sau de „AX-” pentru Insulele Åland).
Suedia 5 cifre SE Codul poștal trebuie să fie precedat de „SE-”. Există un spațiu între a treia și a patra cifră.
(1)
Cu excepția cazului în care există o indicație contrară, codul poștal apare la stânga numelui localității. Este folosit pentru a defini un grup de adrese. Spre deosebire de acesta, Eircode, pus în aplicare în Irlanda în iulie 2015, este un cod unic atribuit fiecărei adrese în parte (rezidențială sau profesională).
NB:
Din motive practice (configurația sinoptică a tuturor versiunilor lingvistice), lista este prezentată în conformitate cu ordinea protocolară a țărilor.

Alte observații

Unele state membre (Belgia, Irlanda, Malta și Finlanda) au două sau mai multe limbi oficiale care sunt utilizate ca limbi de lucru în cadrul instituțiilor europene. (Deși greaca și turca sunt limbile oficiale în Cipru, doar greaca este utilizată ca limbă de lucru în instituțiile europene.) Trebuie menționat faptul că pentru Belgia formatul multilingv al adreselor nu include versiunea germană. Pentru fiecare dintre aceste state membre se utilizează două limbi oficiale pentru scrierea adreselor: franceza și neerlandeza pentru Belgia; irlandeza și engleza pentru Irlanda; malteza și engleza pentru Malta; finlandeza și suedeza pentru Finlanda.

În anumite țări, trebuie să se țină seama de existența unui alfabet distinct (Bulgaria, Grecia/Cipru).

Modul de scriere a adreselor pentru o destinație dintr-o țară aparținând unuia dintre aceste două grupuri depinde de limba (limbile) de publicare și de caracterul unilingv sau multilingv al lucrării.

Adrese pentru Belgia, Irlanda, Malta sau Finlanda
Lucrări unilingve
Lucrări în una dintre limbile oficiale ale țării de destinație: în principiu, adresele sunt doar în acea limbă.
Lucrări într-o altă limbă a UE: adresele sunt în ambele limbi oficiale ale țării de destinație (ca în cazul lucrărilor multilingve).
Lucrări multilingve

Adresele sunt prezentate în ambele limbi oficiale ale țării de destinație.

Adrese pentru Bulgaria, Grecia sau Cipru
Lucrări unilingve
Lucrări în bulgară sau greacă: adresele sunt în limba de publicare, însă numele localității și numele țării se adaugă în engleză.
Lucrări în celelalte limbi ale UE: adresele se scriu cu caractere latine (cu o transcriere dacă este necesar, de exemplu, a numelui străzii).
Lucrări multilingve

Adresele sunt în bulgară/greacă, iar numele localității și numele țării se adaugă în engleză. Adresa completă trebuie să figureze, de asemenea, cu caractere latine (transcriere în engleză).

Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare