ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

1.3.3 Obsah

C I – Usnesení, doporučení a stanoviska

Tato rubrika obsahuje:

usnesení (např. (nelegislativní) usnesení Evropského parlamentu, usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, usnesení Rady, usnesení Evropského hospodářského a sociální výboru, usnesení Evropského výboru regionů…),
doporučení (např. doporučení Evropského parlamentu Radě, doporučení Rady, doporu­čení Komise, doporučení Evropské centrální banky…),
stanoviska, o něž se nemusí žádat (např. stanoviska Rady, stanoviska Komise, stanoviska Evropské centrální banky, stanoviska Účetního dvora, stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru, stanoviska Evropského výboru regionů, stanoviska evropského inspektora ochrany údajů…).

V každé z těchto kategorií jsou akty řazeny podle pořadí zveřejnění (viz oddíl 3.4.2).

C II – Sdělení

Tato rubrika obsahuje:

interinstitucionální dohody (včetně rozhodnutí, kterými se tyto dohody mění); instituce se rozhodnou je zveřejnit v řadě L nebo v řadě C v závislosti na jejich kontextu, rozsahu a účincích,
společná prohlášení,
sdělení orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie (např. některá rozhodnutí Evropského parlamentu, sdělení Rady, některá rozhodnutí Komise, sdělení Komise, společné katalogy odrůd druhů zemědělských rostlin a odrůd druhů zeleniny, vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře, texty týkající se jednotného použití kombinované nomenklatury a neexistence námitek k navrhovanému spojení, předběžná oznámení o spojení podniků, povolení státní podpory, rozhodnutí řídících orgánů, zahájení řízení…).

V každé z těchto kategorií jsou akty řazeny podle pořadí zveřejnění (viz oddíl 3.4.2).

C III – Přípravné akty

Tato rubrika obsahuje:

podněty členských států,
přípravné akty orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie (např. legislativní usnesení, postoje a usnesení Evropského parlamentu, postoje Rady, stanoviska Evropské centrální banky, o něž se musí žádat, a doporučení Evropské centrální banky, stanoviska Účetního dvora, o něž se musí žádat, stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru, o něž se musí žádat, stanoviska Evropského výboru regionů, o něž se musí žádat…).

V každé z těchto kategorií jsou akty řazeny podle pořadí zveřejnění (viz oddíl 3.4.2).

C IV – Informace

Tato rubrika obsahuje:

informace orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie (např. prohlášení zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, akty Rady, rozhodnutí Rady, výroční zprávy Rady, zprávy o rozpočtovém a finančním řízení orgánů a institucí, zápisy ze zasedání Evropského parlamentu, rozhodnutí Evropského parlamentu, rozhodnutí Komise, sdělení Komise týkající se jmenování členů, směnné kurzy eura, souhrnná rozhodnutí Evropské unie o registraci, určení soudců Soudního dvora Evropské unie, výroční zprávy Účetního dvora, zprávy Účetního dvora, úrokové míry použité Evropskou centrální bankou, rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, akty jiných subjektů, jednací řády jiných subjektů…),
informace z členských států (např. informace sdělené členskými státy o poskytovaných státních podporách, závazky veřejné služby, výtahy z rozhodnutí vnitrostátních soudů, bilance zásob produktů v EU, různé vnitrostátní postupy, seznamy produktů…),
informace týkající se Evropského hospodářského prostoru (nejprve informace od orgánů (Smíšeného výboru EHP, Kontrolního úřadu ESVO, Stálého výboru států ESVO…), poté informace od členských států EHP nebo ESVO),
informace třetích států.

V každé z těchto kategorií jsou akty řazeny podle pořadí zveřejnění (viz oddíl 3.4.2).

C V – Oznámení

V této rubrice se zveřejňují:

správní řízení (např. oznámení o výběrových řízeních, volných pracovních místech, výzvy k předkládání návrhů, výzvy k vyjádření zájmu, oznámení o nabídkovém řízení, příručky pro otevřená výběrová řízení, rezervní seznamy…),
soudní řízení (např. oznámení o věcech Soudního dvora Evropské unie, oznámení o věcech Soudu ESVO…),
řízení spojená s prováděním společné obchodní politiky (např. oznámení týkající se antidumpingových řízení, návrh na odložení stížnosti, oznámení o zahájení antisubvenč­ního řízení, oznámení o platných vyrovnávacích opatřeních…),
řízení spojená s prováděním politiky hospodářské soutěže (např. státní podpory, předběžná oznámení o spojení podniků, oznámení vlád členských států, potvrzení o přijetí stížnosti…),
jiné akty (např. oznámení určená osobám, skupinám a subjektům uvedeným na sezna­mech, zveřejnění žádosti, zveřejnění přehledu hlavních bodů specifikace, oznámení o veřejné konzultaci, oznámení o nabídkovém řízení, oznámení o žádosti členského státu…).

V každé z těchto kategorií jsou akty řazeny podle pořadí zveřejnění (viz oddíl 3.4.2).

Pozn.:
Neratifikované smlouvy, konsolidované smlouvy a opravy smluv se zveřejňují v řadě C (nejsou zařazeny do žádné z rubrik).
Poslední aktualizace: 10. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana