ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

1.3.3. Turinys

C I. Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

Šiame skyriuje skelbiamos:

rezoliucijos (pvz.: Europos Parlamento (ne teisėkūros) rezoliucijos, Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucijos, Tarybos rezoliucijos, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rezoliucijos, Europos regionų komiteto rezoliucijos),
rekomendacijos (pvz.: Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Tarybos rekomendacijos, Komisijos rekomendacijos, Europos Centrinio Banko rekomendacijos),
nuomonės, kurių prašyti neprivaloma (pvz.: Tarybos nuomonė, Komisijos nuomonė, Europos Centrinio Banko nuomonė, Europos Audito Rūmų nuomonė, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė, Europos regionų komiteto nuomonė, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė…).

Kiekvienos iš šių kategorijų dokumentai klasifikuojami laikantis protokolinės tvarkos (žr. 3.4.2 punktą).

C II. Komunikatai

Šiame skyriuje skelbiami:

tarpinstituciniai susitarimai (įskaitant sprendimus, kuriais keičiami tie susitarimai); institucijos nutaria juos skelbti L serijoje arba C serijoje priklausomai nuo jų turinio, taikymo srities ir poveikio,
bendrosios deklaracijos,
Europos Sąjungos institucijų, organų ir įstaigų pranešimai (pvz.: tam tikri Europos Parlamento sprendimai, Tarybos komunikatai, tam tikri Komisijos sprendimai, Komisijos komunikatai, bendrieji žemės ūkio augalų rūšių veislių ar daržovių rūšių veislių katalogai, Kombinuotosios nomenklatūros (KN) aiškinamoji pastaba, Kombinuotosios nomenklatūros vienodas taikymas, neprieštaravimas praneštai koncentracijai, išankstinis pranešimas apie koncentraciją, leidimai teikti valstybės pagalbą, valdymo organų sprendimai, proceso pradžia byloje ir pan.).

Kiekvienos iš šių kategorijų dokumentai klasifikuojami laikantis protokolinės tvarkos (žr. 3.4.2 punktą).

C III. Parengiamieji aktai

Šiame skyriuje skelbiamos:

valstybių narių iniciatyvos,
Europos Sąjungos institucijų, organų ir įstaigų parengiamieji aktai (pvz.: Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos, pozicijos ir rezoliucijos; Tarybos pozicijos; Europos Centrinio Banko nuomonės, kurių prašyti privaloma, ir rekomendacijos; Audito Rūmų nuomonės, kurių prašyti privaloma; Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės, kurių prašyti privaloma; Europos regionų komiteto nuomonės, kurių prašyti privaloma…).

Kiekvienos iš šių kategorijų dokumentai klasifikuojami laikantis protokolinės tvarkos (žr. 3.4.2 punktą).

C IV. Pranešimai

Šiame skyriuje skelbiami:

Europos Sąjungos institucijų, organų ir įstaigų pranešimai (pvz.: Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų pareiškimai, Tarybos aktai, Tarybos sprendimai, Tarybos metiniai pranešimai, įvairių institucijų ir organų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitos, Europos Parlamento sesijų posėdžių protokolai, Europos Parlamento sprendimai, Komisijos sprendimai, Komisijos komunikatai dėl narių skyrimo, euro kursas, Europos Sąjungos sprendimų dėl rinkodaros leidimų santraukos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjų skyrimas, Audito Rūmų metinė ataskaita, Audito Rūmų ataskaitos, Europos Centrinio Banko nustatomos palūkanų normos, Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos sprendimai, Europos Sąjungos institucijų, organų ir įstaigų aktai, Europos Sąjungos institucijų, organų ir įstaigų darbo tvarkos taisyklės…),
valstybių narių pranešimai (pvz.: valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą, su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai, nacionalinių teismų sprendimų ištraukos, ES produktų atsargų įvertinimas, įvairios nacionalinės procedūros, produktų sąrašai…),
pranešimai, susiję su Europos ekonomine erdve (pirmiausia institucijų pranešimai (EEE jungtinio komiteto, ELPA priežiūros institucijos, Nuolatinio ELPA valstybių komiteto…), paskui EEE arba ELPA valstybių narių pranešimai),
trečiųjų valstybių pranešimai.

Kiekvienos iš šių kategorijų dokumentai klasifikuojami laikantis protokolinės tvarkos (žr. 3.4.2 punktą).

C V. Nuomonės

Šiame skyriuje skelbiama:

administracinės procedūros (pvz.: pranešimai apie viešuosius konkursus, skelbimai dėl rengiamos atrankos, skelbimai apie laisvas darbo vietas, kvietimai teikti paraiškas, kvietimai pareikšti interesą, pranešimai apie konkursą, atvirų konkursų vadovai, rezervo sąrašai ir kt.),
teisminės procedūros (pranešimai apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylas, pranešimai apie ELPA teismo bylas ir kt.),
procedūros, susijusios su bendros prekybos politikos įgyvendinimu (pranešimai apie antidempingo procedūras, siūlymai nutraukti skundo nagrinėjimą, pranešimai apie antisubsidijų tyrimo inicijavimą, pranešimai apie galiojančias kompensacines priemones ir kt.),
procedūros, susijusios su konkurencijos politikos įgyvendinimu (valstybės pagalba, išankstiniai pranešimai apie koncentraciją, valstybių narių vyriausybių nuomonės, skundo gavimo patvirtinimas ir kt.),
kiti aktai (pvz.: pranešimai asmenims, grupėms ir subjektams, įtrauktiems į sąrašus, prašymai paskelbti, specifikacijų santraukos paskelbimas, komunikatai dėl viešųjų konsultacijų, pranešimai apie konkursą, pranešimai apie valstybės narės paraišką ir kt.).

Kiekvienos iš šių kategorijų dokumentai klasifikuojami laikantis protokolinės tvarkos (žr. 3.4.2 punktą).

Pastaba.
Neratifikuotos Sutartys, konsoliduotos Sutartys, taip pat Sutarčių klaidų taisymas skelbiami C serijoje be antraštės.
Atnaujinta: 2022 5 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis