ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

7.1.2. Ord liostaithe na dtíortha

Ballstáit

An téacs

Liostaítear ainmneacha na mBallstát in ord aibítre a dteanga foinseach (ord prótacail) (féach Pointe 7.1.1).

Táblaí

Scríobhtar ainmneacha na dtíortha i dteanga an fhoilseacháin (Cás A). I roinnt cásanna áfach, ar chúiseanna teicniúla (tábla singil le haghaidh doiciméad ilteangach) féadfaidh ainmneacha na dtíortha a scríobh ina dteanga foinseacha (Cás B). Sa dá chás araon, liostaítear na Ballstáit de réir an oird phrótacail.

Cás A
Ballstát Dáta
sínithe
Dáta curtha i bhfeidhm
An Bheilg 21.12.1990 1.1.1991
An Bhulgáir 1.2.2007 15.2.2007
An tSeicia 10.10.2005 1.1.2006
An Danmhairg 10.10.1991 1.1.1992
An Ghearmáin 1.9.1990 1.1.1991
An Eastóin 1.9.2005 1.1.2006
Éire 12.12.1990 1.1.1991
An Ghréig 10.10.1990 1.1.1991
An Spáinn 3.2.1991 1.6.1991
An Fhrainc 3.3.1991 1.6.1991
An Chróit 1.1.2013 1.7.2013
An Iodáil 10.10.1991 1.1.1992
An Chipir 10.10.2005 1.1.2006
An Laitvia 10.10.2005 1.1.2006
An Liotuáin 10.10.2005 1.1.2006
Lucsamburg 10.10.1990 1.1.1991
An Ungáir 10.10.2005 1.1.2006
Málta 10.10.2005 1.1.2006
An Ísiltír 11.11.1990 1.1.1991
An Ostair 10.12.1990 1.1.1991
An Pholainn 10.10.2005 1.1.2006
An Phortaingéil 1.3.1991 1.6.1991
An Rómáin 1.2.2007 15.2.2007
An tSlóivéin 10.10.2005 1.1.2006
An tSlóvaic 10.10.2005 1.1.2006
An Fhionlainn 1.2.1991 1.6.1991
An tSualainn 3.3.1991 1.1.1992
Cás B
Ballstát Dáta
sínithe
Dáta curtha i bhfeidhm
Belgique/België 21.12.1990 1.1.1991
България 1.2.2007 15.2.2007
Česko 10.10.2005 1.1.2006
Danmark 10.10.1991 1.1.1992
Deutschland 1.9.1990 1.1.1991
Eesti 1.9.2005 1.1.2006
Éire/Ireland 12.12.1990 1.1.1991
Ελλάδα 10.10.1990 1.1.1991
España 3.2.1991 1.6.1991
France 3.3.1991 1.6.1991
Hrvatska 1.1.2013 1.7.2013
Italia 10.10.1991 1.1.1992
Κύπρος 10.10.2005 1.1.2006
Latvija 10.10.2005 1.1.2006
Lietuva 10.10.2005 1.1.2006
Luxembourg 10.10.1990 1.1.1991
Magyarország 10.10.2005 1.1.2006
Malta 10.10.2005 1.1.2006
Nederland 11.11.1990 1.1.1991
Österreich 10.12.1990 1.1.1991
Polska 10.10.2005 1.1.2006
Portugal 1.3.1991 1.6.1991
România 1.2.2007 15.2.2007
Slovenija 10.10.2005 1.1.2006
Slovensko 10.10.2005 1.1.2006
Suomi/Finland 1.2.1991 1.6.1991
Sverige 3.3.1991 1.1.1992

Tíortha nach Ballstáit iad agus tíortha nach Ballstáit iad i dteannta le Ballstáit

An téacs

I dtéacs ina bhfuil liosta de thíortha nach Ballstáit iad nó liosta de thíortha nach Ballstáit iad i dteannta le Ballstáit, braitheann ord liostaithe na dtíortha ar theanga an fhoilseacháin. I bhfoilseacháin Ghaeilge úsáidtear ord aibítre na Gaeilge.

An Astráil, an Danmhairg, an Fhionlainn, an Rómáin, an Spáinn, na Stáit Aontaithe
Táblaí

Úsáidtear córas comhionann rangaithe i gcás tábla singil sna doiciméid ilteangacha. Dá bhrí sin liostaítear na tíortha in ord aibítre chóid na dtíortha. Is fearr na cóid seo a chur isteach sa chéad cholún sna táblaí, ionas go bhfuil an rangú soiléir don léitheoir, mar a léirítear thíos.

Cód
tíre
Páirtí conarthach Táirgeacht
(tonnaí)
Daoine fostaithe
(1 000)
AT An Ostair 50 000 75
AU An Astráil 70 000 120
BE An Bheilg 25 500 38
CH An Eilvéis 12 500 15
CN An tSín 750 000 1 500
DK An Danmhairg 22 000 40
JP An tSeapáin 150 000 150
NL An Ísiltír 32 000 45
NZ An Nua-Shéalainn 45 000 51
SE An tSualainn 10 000 15
US Na Stáit Aontaithe 350 000 220

Má liostaítear Ballstáit an Aontais Eorpaigh le chéile i mbarr an tábla, is de réir an oird phrótacail a liostaítear iad (féach Pointe 7.1.1, an chéad tábla).

Sa dara colún, scríobhtar ainmneacha na dtíortha i gcónaí i dteanga an fhoilseacháin. Mura n-úsáidfear ach na cóid, caithfear iad a mhíniú i ngluais ag tús an fhoilseacháin.

NB:
Tar éis di tarraingt siar as an Aontas Eorpach, meastar gur tríú tír cosúil le haon cheann eile í an Ríocht Aontaithe agus nár chóir aon stádas speisialta a thabhairt di. Mar shampla, i ngrafaicí nó i dtáblaí ina liostaítear na Ballstáit agus tíortha de chuid LEE ina ndiaidh agus roinnt tríú tíortha ina dhiaidh sin, áireofar an Ríocht Aontaithe i measc na dtríú tíortha in ord aibítre de réir chóid ISO.
Nuashonraithe: 2.3.2021
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile