ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

7.1.2. Poradie pri vymenúvaní krajín

Členské štáty

Text

Členské krajiny sa vymenúvajú v abecednom poradí podľa písania geografických názvov v pôvodnom jazyku (protokolárne poradie) (pozri podbod 7.1.1).

Tabuľky

Názvy krajín by sa mali písať v jazyku vydania (prípad A). V niektorých prípadoch sa však z technických príčin (jednotná zostava v tabuľkách vo viacjazyčných dokumentoch) môžu uvádzať názvy krajín v pôvodnom jazyku (prípad B). V obidvoch prípadoch sa štáty vymenúvajú v protokolárnom poradí.

Prípad A
Členský štát Dátum podpísania Nadobudnutie účinnosti
Belgicko 21. 12. 1990 1. 1. 1991
Bulharsko 1. 2. 2007 15. 2. 2007
Česko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Dánsko 10. 10. 1991 1. 1. 1992
Nemecko 1. 9. 1990 1. 1. 1991
Estónsko 1. 9. 2005 1. 1. 2006
Írsko 12. 12. 1990 1. 1. 1991
Grécko 10. 10. 1990 1. 1. 1991
Španielsko 3. 2. 1991 1. 6. 1991
Francúzsko 3. 3. 1991 1. 6. 1991
Chorvátsko 1. 1. 2013 1. 7. 2013
Taliansko 10. 10. 1991 1. 1. 1992
Cyprus 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Lotyšsko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Litva 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Luxembursko 10. 10. 1990 1. 1. 1991
Maďarsko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Malta 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Holandsko 11. 11. 1990 1. 1. 1991
Rakúsko 10. 12. 1990 1. 1. 1991
Poľsko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Portugalsko 1. 3. 1991 1. 6. 1991
Rumunsko 1. 2. 2007 15. 2. 2007
Slovinsko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Slovensko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Fínsko 1. 2. 1991 1. 6. 1991
Švédsko 3. 3. 1991 1. 1. 1992
Prípad B
Členský štát Dátum podpísania Nadobudnutie účinnosti
Belgique/België 21. 12. 1990 1. 1. 1991
България 1. 2. 2007 15. 2. 2007
Česko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Danmark 10. 10. 1991 1. 1. 1992
Deutschland 1. 9. 1990 1. 1. 1991
Eesti 1. 9. 2005 1. 1. 2006
Éire/Ireland 12. 12. 1990 1. 1. 1991
Ελλάδα 10. 10. 1990 1. 1. 1991
España 3. 2. 1991 1. 6. 1991
France 3. 3. 1991 1. 6. 1991
Hrvatska 1. 1. 2013 1. 7. 2013
Italia 10. 10. 1991 1. 1. 1992
Κύπρος 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Latvija 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Lietuva 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Luxembourg 10. 10. 1990 1. 1. 1991
Magyarország 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Malta 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Nederland 11. 11. 1990 1. 1. 1991
Österreich 10. 12. 1990 1. 1. 1991
Polska 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Portugal 1. 3. 1991 1. 6. 1991
România 1. 2. 2007 12. 2. 2007
Slovenija 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Slovensko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Suomi/Finland 1. 2. 1991 1. 6. 1991
Sverige 3. 3. 1991 1. 1. 1992

Nečlenské krajiny a nečlenské krajiny spolu s členskými štátmi

Text

V texte sa používa abecedné poradie v jazyku vydania, ak zoznam zahŕňa nečlenské krajiny alebo nečlenské krajiny spolu s členskými štátmi:

Austrália, Dánsko, Fínsko, Japonsko, Rumunsko, Španielsko atď.
Tabuľky

Jednotná štruktúra tabuliek bi vyžaduje, aby sa používal totožný systém zatriedenia vo všetkých jazykoch. Preto sa krajiny (tie, ktoré nie sú členmi EÚ, alebo tie, ktoré nie sú členmi EÚ, spolu s členskými štátmi) zaraďujú v abecednom poradí podľa kódov. Tieto kódy je vhodnejšie uvádzať v prvom stĺpci tabuliek, lebo tak je zatriedenie čitateľovi jasné na prvý pohľad, ako potvrdzuje nasledujúca tabuľka:

Kód krajiny Zmluvná strana Výroba (v tonách) Zamestnanci (v tisícoch)
AT Rakúsko 50 000 75
AU Austrália 70 000 120
BE Belgicko 25 500 38
CH Švajčiarsko 12 500 15
CN Čína 750 000 1 500
DK Dánsko 22 000 40
JP Japonsko 150 000 150
NL Holandsko 32 000 45
NZ Nový Zéland 45 000 51
SE Švédsko 10 000 15
US Spojené štáty 350 000 220

Ak sa členské štáty Európskej únie vymenúvajú spoločne v záhlaví tabuľky, musia sa uvádzať podľa protokolárneho poradia (pozri podbod 7.1.1 prvú tabuľku).

V druhom stĺpci sa názvy krajín musia vždy uvádzať v jazyku vydania. Ak sa použijú iba kódy, musia byť vysvetlené vo vysvetlivkách najlepšie na začiatku vydania.

Pozn.:
Po vystúpení z Európskej únie sa Spojené kráľovstvo považuje za nečlenskú krajinu EÚ a nemalo by sa mu udeľovať zvláštne postavenie. Napríklad v grafoch alebo tabuľkách so zoznamom členských štátov, za ktorými nasledujú krajiny EHP a potom niekoľko ďalších nečlenských krajín, sa Spojené kráľovstvo uvádza spolu s poslednými v abecednom poradí podľa kódov ISO.
Posledná aktualizácia: 2. 3. 2021
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana