ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

7.1.2. Landenes rækkefølge

Medlemsstater

Tekst

Medlemsstaterne opstilles i alfabetisk rækkefølge efter landenes navne på deres eget sprog punkt 7.1.1).

Tabeller

Det anbefales at anvende landenes navne på udgivelsessproget (eksempel A). Dog er det i visse tilfælde af tekniske grunde (ensrettet tabelopstilling i flersprogede tekster) tilladt at nævne landene på hvert lands originalsprog (eksempel B). I begge tilfælde nævnes landene i proto­kollær rækkefølge.

Eksempel A
Medlemsland Dato for under-
skrivelsen
Dato for
ikrafttrædelsen
Belgien 21.12.1990 1.1.1991
Bulgarien 1.2.2007 15.2.2007
Tjekkiet 10.10.2005 1.1.2006
Danmark 10.10.1991 1.1.1992
Tyskland 1.9.1990 1.1.1991
Estland 1.9.2005 1.1.2006
Irland 12.12.1990 1.1.1991
Grækenland 10.10.1990 1.1.1991
Spanien 3.2.1991 1.6.1991
Frankrig 3.3.1991 1.6.1991
Kroatien 1.1.2013 1.7.2013
Italien 10.10.1991 1.1.1992
Cypern 10.10.2005 1.1.2006
Letland 10.10.2005 1.1.2006
Litauen 10.10.2005 1.1.2006
Luxembourg 10.10.1990 1.1.1991
Ungarn 10.10.2005 1.1.2006
Malta 10.10.2005 1.1.2006
Nederlandene 11.11.1990 1.1.1991
Østrig 10.12.1990 1.1.1991
Polen 10.10.2005 1.1.2006
Portugal 1.3.1991 1.6.1991
Rumænien 1.2.2007 15.2.2007
Slovenien 10.10.2005 1.1.2006
Slovakiet 10.10.2005 1.1.2006
Finland 1.2.1991 1.6.1991
Sverige 3.3.1991 1.1.1992
Eksempel B
Medlemsland Dato for under-
skrivelsen
Dato for
ikrafttrædelsen
Belgique/België 21.12.1990 1.1.1991
България 1.2.2007 15.2.2007
Česko 10.10.2005 1.1.2006
Danmark 10.10.1991 1.1.1992
Deutschland 1.9.1990 1.1.1991
Eesti 1.9.2005 1.1.2006
Éire/Ireland 12.12.1990 1.1.1991
Ελλάδα 10.10.1990 1.1.1991
España 3.2.1991 1.6.1991
France 3.3.1991 1.6.1991
Hrvatska 1.1.2013 1.7.2013
Italia 10.10.1991 1.1.1992
Κύπρος 10.10.2005 1.1.2006
Latvija 10.10.2005 1.1.2006
Lietuva 10.10.2005 1.1.2006
Luxembourg 10.10.1990 1.1.1991
Magyarország 10.10.2005 1.1.2006
Malta 10.10.2005 1.1.2006
Nederland 11.11.1990 1.1.1991
Österreich 10.12.1990 1.1.1991
Polska 10.10.2005 1.1.2006
Portugal 1.3.1991 1.6.1991
România 1.2.2007 15.2.2007
Slovenija 10.10.2005 1.1.2006
Slovensko 10.10.2005 1.1.2006
Suomi/Finland 1.2.1991 1.6.1991
Sverige 3.3.1991 1.1.1992

Tredjelande eller tredjelande kombineret med medlemsstater

Tekst

I løbende tekst, hvor der er en opstilling af tredjelande eller en opstilling af tredjelande kombineret med medlemsstater, varierer rækkefølgen i opstillingen efter udgivelsessproget. I dansksprogede publikationer bruges dansk alfabetisk orden.

Australien, Danmark, Rumænien, Schweiz, Spanien …
Tabeller

En ensrettet tabelopstilling forudsætter, at der benyttes samme regler på alle sprog. Af denne grund opstilles landene (tredjelande kun i kombination med medlemsstaterne) alfabetisk efter landeforkortelser, som bør anføres i tabellens første kolonne:

Landekode Kontraherende part Produktion (ton) Beskæftigede personer (tusinde)
AT Østrig 50 000 75
AU Australien 70 000 120
BE Belgien 25 500 38
CH Schweiz 12 500 15
CN Kina 750 000 1 500
DK Danmark 22 000 40
JP Japan 150 000 150
NL Nederlandene 32 000 45
NZ New Zealand 45 000 51
SE Sverige 10 000 15
US De Forenede Stater 350 000 220

Hvis EU-medlemsstater nævnes en bloc først i skemaet, opstilles de i protokollær rækkefølge (se punkt 7.1.1, første skema).

I anden kolonne skrives landenavnene altid på udgivelsessproget. Koderne anføres kun alene, hvis de er forklaret i et glossarium, der placeres forrest i publikationen.

NB:
Efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union behandles det som alle andre tredjelande, dvs. uden en særlig placering. I for eksempel en grafik eller en tabel, hvor medlemsstaterne følges af EØS-lande og derefter en række andre tredjelande, opføres Det Forenede Kongerige i sidstnævnte gruppe efter ISO-kodernes alfabetiske rækkefølge.
Seneste opdatering: 8.3.2021
Sidens top
Forrige sideNæste side