ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

7.1.2. Riikide järjestus loetelus

Liikmesriigid

Tekst

Liikmesriike loetletakse originaalnimetuste tähestikulises järjekorras (protokolliline järjestus) (vt punkti 7.1.1).

Tabel

Riikide nimed tuleb kirjutada väljaande keeles (näide A). Tehnilistel põhjustel loetletakse mõnel juhul riike originaalkeeles (tabel mitmekeelses dokumendis; näide B). Mõlemal juhul loetletakse riike protokollilises järjekorras.

Näide A
Liikmesriik Allakirjutamise
kuupäev
Jõustumise
kuupäev
Belgia 21.12.1990 1.1.1991
Bulgaaria 1.2.2007 15.2.2007
Tšehhi 10.10.2005 1.1.2006
Taani 10.10.1991 1.1.1992
Saksamaa 1.9.1990 1.1.1991
Eesti 1.9.2005 1.1.2006
Iirimaa 12.12.1990 1.1.1991
Kreeka 10.10.1990 1.1.1991
Hispaania 3.2.1991 1.6.1991
Prantsusmaa 3.3.1991 1.6.1991
Horvaatia 1.1.2013 1.7.2013
Itaalia 10.10.1991 1.1.1992
Küpros 10.10.2005 1.1.2006
Läti 10.10.2005 1.1.2006
Leedu 10.10.2005 1.1.2006
Luksemburg 10.10.1990 1.1.1991
Ungari 10.10.2005 1.1.2006
Malta 10.10.2005 1.1.2006
Madalmaad 11.11.1990 1.1.1991
Austria 10.12.1990 1.1.1991
Poola 10.10.2005 1.1.2006
Portugal 1.3.1991 1.6.1991
Rumeenia 1.2.2007 15.2.2007
Sloveenia 10.10.2005 1.1.2006
Slovakkia 10.10.2005 1.1.2006
Soome 1.2.1991 1.6.1991
Rootsi 3.3.1991 1.1.1992
Näide B
Liikmesriik Allakirjutamise
kuupäev
Jõustumise
kuupäev
Belgique/België 21.12.1990 1.1.1991
България 1.2.2007 15.2.2007
Česko 10.10.2005 1.1.2006
Danmark 10.10.1991 1.1.1992
Deutschland 1.9.1990 1.1.1991
Eesti 1.9.2005 1.1.2006
Éire/Ireland 12.12.1990 1.1.1991
Ελλάδα 10.10.1990 1.1.1991
España 3.2.1991 1.6.1991
France 3.3.1991 1.6.1991
Hrvatska 1.1.2013 1.7.2013
Italia 10.10.1991 1.1.1992
Κύπρος 10.10.2005 1.1.2006
Latvija 10.10.2005 1.1.2006
Lietuva 10.10.2005 1.1.2006
Luxembourg 10.10.1990 1.1.1991
Magyarország 10.10.2005 1.1.2006
Malta 10.10.2005 1.1.2006
Nederland 11.11.1990 1.1.1991
Österreich 10.12.1990 1.1.1991
Polska 10.10.2005 1.1.2006
Portugal 1.3.1991 1.6.1991
România 1.2.2007 15.2.2007
Slovenija 10.10.2005 1.1.2006
Slovensko 10.10.2005 1.1.2006
Suomi/Finland 1.2.1991 1.6.1991
Sverige 3.3.1991 1.1.1992

Mitteliikmesriigid ning mitteliikmesriikide ja liikmesriikide esitamine

Tekst

Tekstis, kus on ära toodud mitteliikmesriigid või mitteliikmesriigid ja liikmesriigid, pannakse riigid tavaliselt tähestikulisse järjekorda:

Austraalia, Eesti, Rumeenia, Šveits, Taani jne.
Tabel

Tehnilised põhjused nõuavad tabelite puhul ühtset keeleülest vormi. Seepärast loetletakse riike riigikoodide tähestikulises järjekorras. Selguse huvides on riigikoodid soovitatav paigutada esimesse lahtrisse.

Riigikood Osalisriik Tootmine
(tonnides)
Töötajad
(tuhandetes)
AT Austria 50 000 75
AU Austraalia 70 000 120
BE Belgia 25 500 38
CH Šveits 12 500 15
CN Hiina 750 000 1 500
DK Taani 22 000 40
JP Jaapan 150 000 150
NL Madalmaad 32 000 45
NZ Uus-Meremaa 45 000 51
SE Rootsi 10 000 15
US Ameerika Ühendriigid 350 000 220

Kui ELi liikmesriigid esitatakse tabeli ülaosas, tuleb nad järjestada protokolliliselt (vt punkti 7.1.1, esimene tabel).

Teises lahtris tuuakse ära riikide nimed eesti keeles. Kui riigikoode tekstis lahti ei seletata, tuleb seda teha väljaande alguses.

NB!
Euroopa Liidust lahkumise järel loetakse Ühendkuningriiki mitteliikmesriigiks nagu ükskõik millist muud kolmandat riiki ja teda ei paigutata ühelegi erikohale. Näiteks graafikutes ja tabelites, kus liikmesriikidele järgnevad EMP riigid ja seejärel mitteliikmesriigid, paikneb Ühendkuningriik mitteliikmesriikide hulgas tähestikulises järjekorras ISO koodi alusel.
Viimati uuendatud: 2.3.2021
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg