ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

7.1.2. Porządek wymieniania krajów

Państwa członkowskie

W tekście

Państwa członkowskie wymienia się w porządku alfabetycznym opartym na pisowni ich nazw w językach urzędowych tych państw (porządek protokolarny) (zob. pkt 7.1.1).

W tabelach

Nazwy państw powinny być podane w języku danej publikacji (przykład A). Jednakże w pewnych warunkach, ze względów technicznych (np. w wypadku pojedynczego składu tabel w dokumentach wielojęzycznych), dopuszcza się zapis nazw tych państw w ich językach źródłowych (przykład B). W obu wypadkach państwa wymienia się w porządku protokolarnym.

Przykład A
Państwo
członkowskie
Data
podpisania
umowy
Data wejścia
w życie umowy
Belgia 21.12.1990 1.1.1991
Bułgaria 1.2.2007 15.2.2007
Czechy 10.10.2005 1.1.2006
Dania 10.10.1991 1.1.1992
Niemcy 1.9.1990 1.1.1991
Estonia 1.9.2005 1.1.2006
Irlandia 12.12.1990 1.1.1991
Grecja 10.10.1990 1.1.1991
Hiszpania 3.2.1991 1.6.1991
Francja 3.3.1991 1.6.1991
Chorwacja 1.1.2013 1.7.2013
Włochy 10.10.1991 1.1.1992
Cypr 10.10.2005 1.1.2006
Łotwa 10.10.2005 1.1.2006
Litwa 10.10.2005 1.1.2006
Luksemburg 10.10.1990 1.1.1991
Węgry 10.10.2005 1.1.2006
Malta 10.10.2005 1.1.2006
Niderlandy 11.11.1990 1.1.1991
Austria 10.12.1990 1.1.1991
Polska 10.10.2005 1.1.2006
Portugalia 1.3.1991 1.6.1991
Rumunia 1.2.2007 15.2.2007
Słowenia 10.10.2005 1.1.2006
Słowacja 10.10.2005 1.1.2006
Finlandia 1.2.1991 1.6.1991
Szwecja 3.3.1991 1.1.1992
Przykład B
Państwo
członkowskie
Data
podpisania
umowy
Data wejścia
w życie umowy
Belgique/België 21.12.1990 1.1.1991
България 1.2.2007 15.2.2007
Česko 10.10.2005 1.1.2006
Danmark 10.10.1991 1.1.1992
Deutschland 1.9.1990 1.1.1991
Eesti 1.9.2005 1.1.2006
Éire/Ireland 12.12.1990 1.1.1991
Ελλάδα 10.10.1990 1.1.1991
España 3.2.1991 1.6.1991
France 3.3.1991 1.6.1991
Hrvatska 1.1.2013 1.7.2013
Italia 10.10.1991 1.1.1992
Κύπρος 10.10.2005 1.1.2006
Latvija 10.10.2005 1.1.2006
Lietuva 10.10.2005 1.1.2006
Luxembourg 10.10.1990 1.1.1991
Magyarország 10.10.2005 1.1.2006
Malta 10.10.2005 1.1.2006
Nederland 11.11.1990 1.1.1991
Österreich 10.12.1990 1.1.1991
Polska 10.10.2005 1.1.2006
Portugal 1.3.1991 1.6.1991
România 1.2.2007 15.2.2007
Slovenija 10.10.2005 1.1.2006
Slovensko 10.10.2005 1.1.2006
Suomi/Finland 1.2.1991 1.6.1991
Sverige 3.3.1991 1.1.1992

Państwa nienależące do Unii Europejskiej oraz państwa nienależące do Unii Europejskiej w połączeniu z państwami członkowskimi

W tekście

W tekście w wypadku list krajów nienależących do UE oraz list, na których znajdują się zarówno kraje nienależące do UE, jak i państwa członkowskie, porządek wymieniania krajów różni się w zależności od wersji językowej. W polskich publikacjach wymienia się je w kolejności alfabetycznej języka polskiego:

Australia, Dania, Finlandia, Hiszpania, Rumunia, Stany Zjednoczone itd.
W tabelach

Pojedynczy skład tabel wymaga przyjęcia identycznego systemu klasyfikacji dla wszystkich języków. Dlatego kraje wymienia się w porządku alfabetycznym ich kodów. Zaleca się umieszczanie tych kodów w pierwszej kolumnie tabeli, tak aby klasyfikacja była jasna i czytelna, jak w przykładzie poniżej.

Kod
kraju
Kraj Produkcja (w tonach) Liczba
zatrudnionych
osób (w tys.)
AT Austria 50 000 75
AU Australia 70 000 120
BE Belgia 25 500 38
CH Szwajcaria 12 500 15
CN Chiny 750 000 1 500
DK Dania 22 000 40
JP Japonia 150 000 150
NL Niderlandy 32 000 45
NZ Nowa Zelandia 45 000 51
SE Szwecja 10 000 15
US Stany Zjednoczone 350 000 220

Jeśli państwa członkowskie Unii Europejskiej wymienia się razem w nagłówku tabeli, ich nazwy podaje się zgodnie z porządkiem protokolarnym (zob. pkt 7.1.1, pierwsza tabela).

W drugiej kolumnie nazwy krajów powinny zawsze być podane w języku polskim. Jeśli użyte są kody ISO, ich znaczenie należy objaśnić w glosariuszu umieszczonym w miarę możliwości na początku publikacji.

Uwaga:
Po wystąpieniu z Unii Europejskiej Zjednoczone Królestwo jest uważane za kraj nienależący do UE, tak jak każdy inny kraj trzeci, i nie należy mu przyznawać szczególnego miejsca. Na przykład w grafikach lub tabelach, w których wymienia się państwa członkowskie, następnie kraje EOG, a potem szereg innych krajów spoza UE, Zjednoczone Królestwo jest wymieniane wraz z tymi ostatnimi w porządku alfabetycznym kodów ISO.
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona