ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

7.1.2 Pořadí zemí ve výčtech

Členské státy

Text

Členské státy musí být ve výčtech uváděny v abecedním pořadí podle pravopisu v původním jazyce (protokolární pořadí) (viz oddíl 7.1.1).

Tabulky

Názvy zemí by měly být uváděny v jazyce zveřejnění (případ A). V některých případech však mohou být z technických důvodů (jednotná kompozice tabulek) uvedeny v původním jazyce (případ B). U obou případů se uvádějí členské státy v protokolárním pořadí.

Případ A
Členský stát Datum
podpisu
Vstup
v platnost
Belgie 21. 12. 1990 1. 1. 1991
Bulharsko 1. 2. 2007 15. 2. 2007
Česko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Dánsko 10. 10. 1991 1. 1. 1992
Německo 1. 9. 1990 1. 1. 1991
Estonsko 1. 9. 2005 1. 1. 2006
Irsko 12. 12. 1990 1. 1. 1991
Řecko 10. 10. 1990 1. 1. 1991
Španělsko 3. 2. 1991 1. 6. 1991
Francie 3. 3. 1991 1. 6. 1991
Chorvatsko 1. 1. 2013 1. 7. 2013
Itálie 10. 10. 1991 1. 1. 1992
Kypr 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Lotyšsko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Litva 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Lucembursko 10. 10. 1990 1. 1. 1991
Maďarsko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Malta 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Nizozemsko 11. 11. 1990 1. 1. 1991
Rakousko 10. 12. 1990 1. 1. 1991
Polsko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Portugalsko 1. 3. 1991 1. 6. 1991
Rumunsko 1. 2. 2007 15. 2. 2007
Slovinsko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Slovensko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Finsko 1. 2. 1991 1. 6. 1991
Švédsko 3. 3. 1991 1. 1. 1992
Případ B
Členský stát Datum
podpisu
Vstup
v platnost
Belgique/België 21. 12. 1990 1. 1. 1991
България 1. 2. 2007 15. 2. 2007
Česko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Danmark 10. 10. 1991 1. 1. 1992
Deutschland 1. 9. 1990 1. 1. 1991
Eesti 1. 9. 2005 1. 1. 2006
Éire/Ireland 12. 12. 1990 1. 1. 1991
Ελλάδα 10. 10. 1990 1. 1. 1991
España 3. 2. 1991 1. 6. 1991
France 3. 3. 1991 1. 6. 1991
Hrvatska 1. 1. 2013 1. 7. 2013
Italia 10. 10. 1991 1. 1. 1992
Κύπρος 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Latvija 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Lietuva 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Luxembourg 10. 10. 1990 1. 1. 1991
Magyarország 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Malta 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Nederland 11. 11. 1990 1. 1. 1991
Österreich 10. 12. 1990 1. 1. 1991
Polska 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Portugal 1. 3. 1991 1. 6. 1991
România 1. 2. 2007 12. 2. 2007
Slovenija 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Slovensko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Suomi/Finland 1. 2. 1991 1. 6. 1991
Sverige 3. 3. 1991 1. 1. 1992

Třetí země a třetí země v kombinaci s členskými státy

Text

Jestliže jsou součástí výčtu třetí země nebo třetí země v kombinaci s členskými státy, záleží jejich pořadí na jazyce zveřejnění. V publikacích v českém jazyce se používá abecední řazení podle české abecedy:

Austrálie, Dánsko, Finsko, Japonsko, Rumunsko, Španělsko atd.
Tabulky

Jednotná kompozice tabulek vyžaduje přijetí shodného klasifikačního systému pro všechny jazyky. Z tohoto důvodu jsou země (třetí země nebo třetí země v kombinaci s členskými státy) řazeny abecedně podle kódů. Doporučuje se uvádět kódy v prvním sloupci tabulky, aby byl způsob klasifikace čtenáři zřejmý, jak ukazuje tabulka:

Kód země Smluvní strana Produkce
(v tunách)
Počet
zaměstnanců (v tisících)
AT Rakousko 50 000 75
AU Austrálie 70 000 120
BE Belgie 25 500 38
CH Švýcarsko 125 000 15
CN Čína 750 000 1 500
DK Dánsko 22 000 40
JP Japonsko 150 000 150
NL Nizozemsko 32 000 45
NZ Nový Zéland 45 000 51
SE Švédsko 10 000 15
US Spojené státy 350 000 220

Pokud jsou členské státy Evropské unie uváděny pohromadě v čele tabulky, musí být v souladu s protokolárním řazením (viz oddíl 7.1.1 první tabulka).

Ve druhém sloupci se země uvádějí vždy v jazyce zveřejnění. Je-li užito pouze kódů, musejí být objasněny ve vysvětlivkách, které by měly být zařazeny na začátku textu.

Pozn.:
Po svém vystoupení z Evropské unie je Spojené království považováno za třetí zemi jako všechny ostatní a není mu přiznáno žádné zvláštní postavení. Například jsou-li v grafikách nebo tabulkách ve výčtech členské státy následovány zeměmi Evropského hospodářského prostoru a poté řadou třetích zemí, je Spojené království uvedeno mezi posledně jmenovanými v abecedním pořadí podle kódů ISO.
Poslední aktualizace: 2. 3. 2021
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana