ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

5.8 Tekstin korostuskeinot

Tekstiä voidaan korostaa kursiivilla, lihavoinnilla tai alleviivaamalla. Etenkin viimeksi mainittua keinoa on syytä käyttää säästeliäästi. Kursiivi on mahdollinen mm. seuraavissa tapauksissa:

teosten, julkaisujen tai artikkelien nimissä (ks. myös kohta 5.9.4)
Edellä olevat tiedot on otettu Maailmanpankin vuosijulkaisun The World Bank Atlas vuoden 1995 painoksesta.
eläin- ja kasvilajien latinankielisissä tieteellisissä nimissä
Korvataan 2 artiklan 1 kohdassa olevan taulukon kohdat, jotka koskevat lohta (Salmo salar).
vieraskielisissä sanoissa ja lyhyissä ilmauksissa.
Asiaa selvittämään on perustettava ad hoc -työryhmä.

Kursiivilla ladotussa tekstissä korostettavat kohdat ladotaan suoralla kirjaintyypillä.

Korostuskeinojen liiallinen käyttö vie niiltä tehon, kuten seuraavat esimerkit osoittavat:

Me eurooppalaiset elämme markkinatalousjärjestelmässä. Kun kysymyksessä on tämäntyylinen talous, ei yleensä ole tarvetta huolehtia kannustimista. Taloudellisten suunnitelmien koordinointi (joka on taloudellisen järjestyksen pääsaavutus) vaatii tietyn informaatio- ja pakotejärjestelmän.
Yrityksille, joissa työympäristö ei täytä lakisääteisiä vähimmäisvaatimuksia tai jotka ovat rajatapauksia, määrätään korkeimmat vakuutusmaksut. Tämä kannustaa yrityksiä pyrkimään kohti parempaa työympäristöä ja lainkuuliaisuutta. Lisäksi avoimeksi jää vaihtoehto, joka mahdollistaa EMMI-elimelle maksetun vakuutusmaksun karttumisen.
Päivitetty viimeksi: 30.4.2012
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu