ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

5.8. Téacs a aibhsiú

Sa Ghaeilge, is féidir cló iodálach a úsáid chun aire an léitheora a dhíriú ar fhocal, ar fhrása nó ar shliocht a theastaíonn an t-údar a aibhsiú, chun focail iasachta a lua nó chun teideal iomlán saothair a chur in iúl (féach Pointe 5.9.4).

Sa téacs i gcló iodálach, is i litreacha rómhánacha a scríobhtar na focail atá le haibhsiú.

Má táthar ag iarraidh cló iodálach a sheachaint, is féidir comharthaí athfhriotail a úsáid chun focail áirithe a aibhsiú. Mar sin féin, ní úsáidtear comharthaí athfhriotail in éineacht le cló iodálach.

Is féidir téacs a aibhsiú freisin le litreacha i gcló trom, ach ní bhaintear ró-úsáid as.

Ní mór a bheith cúramach mar sin féin gan ró-úsáid a bhaint as na cineálacha éagsúla cló mar go scriosfaí a n-éifeachtacht, mar a thaispeántar sna samplaí seo a leanas:

I ngeall ar dhá phríomhchúis chinn lucht chur chun cinn Chonradh na Róimhe na fíonta, na húrfhíonta fíonchaor agus na súnna fíonchaor a áireamh i liosta na dtáirgí talmhaíochta (Iarscríbhinn II) nach foláir comhbheartas talmhaíochta a ullmhú ina leith.
Feictear fiú na fíonchaora boird ar an liosta táirgí céanna, mar nach bhfeileann sé ceannteideal ar leithligh a thabhairt dóibh, mar is cuid den chatagóir torthaí iad agus tá siad faoi réir na bhforálacha a bhaineann leis an earnáil torthaí agus glasraí.
Nuashonraithe: 30.4.2012
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile