ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

5.8. Wyróżnienia

W celu wyróżnienia słowa lub fragmentu tekstu często stosuje się kursywę. W języku polskim kursywą składa się w szczególności przytaczane w tekście tytuły książek (lub ich części) oraz wyrazy obcojęzyczne w języku łacińskim (zob. pkt 5.9.4).

W tekście złożonym kursywą elementy wyróżnione składa się pismem prostym.

Cytowane fragmenty wypowiedzi ustnych wyróżnia się kursywą lub za pomocą cudzysłowu. Nie należy jednak stosować jednocześnie cudzysłowu i kursywy.

Poszczególne wyrazy lub wyrażenia, na które autor chce zwrócić uwagę, można też składać pismem półgrubym. Metodę tę należy jednak stosować w wypadku fragmentów nie dłuższych niż jeden wiersz.

Należy jednocześnie unikać nadmiaru wyróżnień, ponieważ obniża to ich skuteczność, jak pokazują przykłady poniżej:

Dwa główne powody kierowały twórcami traktatu rzymskiego przy wprowadzeniu wina, moszczusoku z winogron do wykazu produktów rolnych (załącznik II), które powinny zostać objęte wspólną polityką rolną.
Winogrona stołowe również znajdują się w tym wykazie produktów, mimo że nie stanowią osobnej rubryki, ponieważ należą do kategorii owoców i podlegają przepisom dotyczącym sektora owoców i warzyw.
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona