ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.8. Zvýraznenie

V slovenčine sa na zvýraznenie slova, vety alebo pasáže, na ktorú chce autor upozorniť, používa kurzíva (pozri podbod 5.9.4). Kurzíva sa používa aj na písanie cudzích slov alebo celého názvu určitého diela.

V texte písanom kurzívou sa na zvýraznenie slova používa antikva.

Ak sa chceme vyhnúť kurzíve, môžeme slová zvýrazniť úvodzovkami. Úvodzovky by sa však nemali kombinovať s kurzívou.

Zvýrazňovať je možné aj pomocou tučných písmen, ale tento postup by sa mal používať s mierou.

Podrobné pravidlá používania kurzívy pozri bod 10.8.

Treba sa však vyvarovať príliš častého používania týchto typografických úprav, pretože by sa nimi mohla narušiť ich účinnosť, ako je to zrejmé v týchto príkladoch:

Dva hlavné dôvody viedli iniciátorov Rímskej zmluvy k tomu, aby vína, muštyhroznový džús zaradili do zoznamu poľnohospodárskych výrobkov (príloha II), ktoré musia byť predmetom spoločnej poľnohospodárskej politiky.
V tomto zozname výrobkov sa nachádza aj stolové hrozno, ktoré však netvorí samostatnú položku, pretože patrí do kategórie ovocie, a preto sa naň vzťahujú ustanovenia o odvetví ovocia a zeleniny.
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
previous pagenext page