ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

5.8. Benadrukken

Cursieve letters worden gebruikt om een woord, een zin of een passage beter te doen uitkomen, wanneer vreemde woorden in een tekst worden gebruikt of om de volledige titel van een werk te citeren (zie punt 5.9.4).

Wanneer de hele tekst cursief is, worden de woorden die de aandacht moeten trekken in romein gezet.

Als men cursieve letters wil vermijden, kunnen aanhalingstekens worden gebruikt om bepaalde woorden te benadrukken. Deze twee methoden — cursief en aanhalingstekens — mogen echter niet worden gecombineerd.

Een andere manier om de aandacht te vestigen op stukken tekst bestaat erin die stukken vet te zetten; hiervan mag echter slechts met mate worden gebruikgemaakt.

Wanneer echter te veel gebruik wordt gemaakt van deze typografische varianten, gaat het effect ervan verloren.

De Europese Unie heeft een groot tekort aan hout en houtproducten, en de betekenis van de bosbouw uit een oogpunt van grondgebruik en milieubehoud mag als een vast gegeven worden beschouwd.
De ervaring met de regelingen voor de bebossing van landbouwgrond wijst erop dat de bestaande investeringspremies en premies ter compensatie van de inkomensderving in de periode totdat de nieuwe aanplantingen kunnen worden geëxploiteerd, te laag zijn.
Laatste bijwerking: 31.3.2012
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina