ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

5.8. L-enfasi

Fil-Malti, il-korsiv jintuża biex jiġbed l-attenzjoni tal-qarrej lejn kelma, frażi jew passaġġ li l-awtur jipprova juri, biex kliem barrani jinbidel fl-ilsien attwali jew biex jindika t-titolu sħiħ ta’ xogħol (ara t-Taqsima 5.9.4).

F’test bil-korsiv, il-kelmiet li jridu jiġu enfasizzati jsiru bir-Ruman.

Biex jiġi evitat il-korsiv, wieħed jista’ jirrikorri għall-virgoletti biex jiġu enfasizzati ċerti kelmiet. Madankollu, jaqbel li l-virgoletti u l-korsiv ma jintużawx flimkien.

L-enfasi tista’ ssir ukoll bl-għajnuna ta’ karattri b’tipa grassa, iżda kemm l-użu tat-tipa grassa u kemm tal-korsiv għandu jsir b’moderazzjoni.

Għar-regoli dettaljati dwar l-użu tal-korsiv, ara t-Taqsima 10.6.

Data tal-aħħar aġġornament: 30.11.2011
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss