ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

5.8. Isticanje

U hrvatskome kurziv (italic, koso pismo) služi za privlačenje čitateljeve pozornosti na određenu riječ, rečenicu ili odlomak koji autor želi naglasiti, za pisanje riječi iz stranih jezika ili za navođenje punog naziva određenog djela (vidjeti točku 5.9.4.).

U tekstu pisanom kurzivom riječi koje se naglašavaju pišu se običnim slovima. Navodnici se također mogu uporabiti za isticanje određenih riječi da se izbjegne kurziv. Međutim, ne preporučuje se istodobna uporaba navodnika i kurziva.

Valja izbjegavati tipografske različitosti jer je njihova prekomjerna uporaba neučinkovita, što pokazuju ovi primjeri:

Dva su važna razloga navela tvorce Rimskog ugovora da uključe vino, mošt i sok od grožđa na popis poljoprivrednih proizvoda (Prilog II.) jer su morali biti obuhvaćeni zajedničkom poljoprivrednom politikom.
Stolno grožđe nalazi se na istom popisu proizvoda, iako ne čini posebnu kategoriju jer pripada u kategoriju voća i stoga podliježe odredbama koje se odnose na sektor voća i povrća.
Datum zadnje promjene: 3.2.2017.
Vrh stranice
Previous pageNext page