ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

5.8. Esiletõst

Teksti osade või teatavate sõnade silmapaistvamaks muutmiseks kasutatakse rasvast kirja, kaldkirja, allakriipsutamist ja jutumärke.

Allakriipsutatud kirja puhul tuleks silmas pidada, et see on traditsiooniliselt kasutusel veebilehtedel linkide märkimiseks ja seepärast võib selle kasutamine muul otstarbel tekitada segadust.

Kaldkirja kasutuse kohta vt punkti 10.5.

Jutumärkide kasutuse kohta vt punkti 10.1.6. Jutumärkides esitatakse ka tsitaadid, pealkirjad (v.a perioodikaväljaanded) ja otsekõne.

Esiletõstuks ei soovitata kasutada suuri algustähti ega läbivat suurtähte. Esiletõstuga ei tohiks liialdada, sest see võib teksti mõjusust hoopis vähendada ja lugemist raskendada.

See tooteloetelu hõlmab ka lauaviinamarju, mis ei moodusta eraldi alajaotust, sest need kuuluvad puuviljade kategooriasse, ja seega kohaldatakse nende suhtes puuviljade ja köögiviljade sektori suhtes kehtivaid eeskirju.
Viimati uuendatud: 31.10.2011
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg