ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

Liite C Sekalaista

Lisätyt (L) / muutetut (M) vuoden 2011 painoksesta lähtien
18.2.2013 M asiakirjat, TSK/ETSK
18.1.2012 M asiakirjat

Luetteloiden kirjoittaminen

Luettelo voidaan rakentaa joko numero- tai kirjainluokituksen, ajatusviivojen (ns. ranskalaiset viivat) tai luettelomaisen virkkeen avulla. Luetelmaviivarakenteita pitäisi käyttää harkiten, sillä ne antavat tekstille helposti viimeistelemättömän ilmeen.

Saman luettelon eri jaksojen on oltava samanmuotoisia. Ne voivat olla

johtojakson kanssa samaan virkkeeseen kuuluvia, pienellä alkukirjaimella aloitettavia jaksoja
täydellisiä virkkeitä
itsenäisistä virkkeistä koostuvia kappaleita.

Luetelmaviivoin, numero- tai kirjainluokituksen avulla rakennettavien luetteloiden tulisi noudattaa seuraavia malleja:

Sopimuksen tarkoituksena on
poliittisen yhteistyön vahvistaminen
kauppavaihdon vapauttaminen
standardoinnin luominen.
Istunnon aikana Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi lausunnot, jotka koskevat
maahuolintaa yhteisön lentokentillä
televisiota ilman rajoja ja
elintarvikkeiden lisäaineita.
Puheenjohtajiston antamassa julistuksessa
vaaditaan kansainvälisille järjestöille vapaata pääsyä alueelle
vedotaan osapuoliin tulitauon aloittamiseksi.
Puheenjohtajiston antamassa julistuksessa esitetään seuraavat kohdat:
Vaaditaan kansainvälisille järjestöille vapaata pääsyä alueelle.
Vedotaan osapuoliin tulitauon aloittamiseksi.
Komissio on esittänyt muun muassa seuraavaa:
Poliisit, syyttäjät ja tuomarit koulutetaan kohtelemaan rikoksen uhreja ihmisarvoisesti.
Uhreille annetaan psykologista ja käytännön apua. Tarvittaessa he saavat oikeusapua ja taloudellista tukea.

Luettelo voidaan rakentaa virkkeeseen myös ilman luetelmaviivoja. On huomattava, että jos luettelo päättyy lyhenteeseen jne., sen edelle ei koskaan tule pilkkua.

Kehityspankin tehtävänä on mm. osallistuminen perusinfrastruktuurin (vesihuolto, tiet jne.) rakentamiseen alueella.

Maiden nimistä johdetut asukkaannimitykset

Maan nimi päättyy vokaaliin:

belizeläinen, surinamelainen, venäläinen

Maan nimi päättyy konsonanttiin:

azerbaidžanilainen, beniniläinen, gabonilainen, hondurasilainen, laosilainen, madagaskarilainen, qatarilainen, tadžikistanilainen
Huom.
Barbadoslainen tai barbadosilainen, kyproslainen tai kyprokselainen, mauritiuslainen.

Maan nimi on monikollinen:

alankomaalainen, filippiiniläinen, komorilainen, marshallinsaarelainen, seychelliläinen, yhdysvaltalainen

Maan nimi on kaksiosainen:

burkinafasolainen tai burkinalainen, costaricalainen, eteläafrikkalainen, päiväntasaajanguinealainen, uusiseelantilainen, trinidadtobagolainen, bosniahertsegovinalainen
Huom.
Salvadorilainen, dominikaanilainen.

Sekalaisia kirjoitusasuun liittyviä seikkoja

Seuraavassa mainitaan muutamien usein esiintyvien ongelmallisten tapausten oikea kirjoitusasu:

AIDS, aids molemmat kirjoitusasut ovat mahdollisia
AKT–EY

AKT–EY-tulliyhteistyökomitea, mutta

AKT:n ja EU:n yhteinen edustajakokous

asiakirjat Viittaukset komission asiakirjoihin, jotka on päivätty 27. tammikuuta 2012 alkaen, esitetään seuraavasti:
COM(2012) 558 final, 7.11.2012
JOIN(2012) 558 final, 7.11.2012
SEC(2012) 558 final, 7.11.2012
SWD(2012) 558 final, 7.11.2012

Viittaukset vanhempiin asiakirjoihin:

suomenkieliset käännökset ”KOM” ja ”lopull.”/”lopullinen” ovat käytössä
viitattaessa vuotta 1998 vanhempiin asiakirjoihin sulkeissa oleva vuosiluku on kaksinumeroinen, vuodesta 1998 alkaen se on nelinumeroinen
viittauksissa vuotta 2000 vanhempiin asiakirjoihin käytössä on ”lopull.”, vuodesta 2000 alkaen käytössä on ”lopullinen”:
KOM(97) 558 lopull., 7.11.1997
KOM(2011) 558 lopullinen, 7.11.2011
SEK(97) 558 lopull., 7.11.1997
SEK(2011) 558 lopullinen, 7.11.2011

Viittaukset ETSK:n ja Euroopan alueiden komitean asiakirjoihin:

CES 1132/99 (ennen vuotta 2000)
CES 871/2002 (2000–2002)
CESE 1394/2003 (vuodesta 2003 alkaen)
CdR 267/2008
Bosnia ja Hertsegovina Bosnia ja Hertsegovinassa
bis, ter, quater jne. suomenkielisissä teksteissä a, b, c jne.
cd-rom, CD-ROM molemmat kirjoitusasut ovat mahdollisia
COM COM-asiakirja: ks. ”asiakirjat
ecu ecu kirjoitetaan pienin kirjaimin
eEurope viitattaessa ohjelmien nimiin käytetään alkuperäistä kirjoitusasua ilman pikku-e:n kursivointia, muutoin on syytä puhua esim. ”eCommercen” sijasta ”sähköisestä kaupankäynnistä”. Jos suomenkielinen käsite joudutaan muodostamaan käyttämällä e-etuliitettä (mitä ei kuitenkaan suositeta), käytetään yhdysviivaa, ja sanan osuessa virkkeen alkuun e-kirjain kirjoitetaan suuraakkosena. Esim. Lehdistössä on joskus käytetty käsitettä ”e-hallinto”. E-hallinnolla tarkoitetaan – –
EFTA EFTAn valvontaviranomainen, EFTAn tuomioistuin (lyhennettä taivutettaessa ei kaksoispistettä)
EHTY EHTY:n neuvoa-antava komitea (huom. kaksoispiste välttämätön)
”ei kieltoa, ei pakkoa” -periaate: välilyönti ennen yhdysmerkkiä, vaikka määritteessä olisikin lainausmerkit
Englanti kun tarkoitetaan valtiota, ei käytetä, vaan pitää olla Yhdistynyt kuningaskunta
ETA ETA:n neuvoa-antava komitea, ETA:n sekakomitea, ETA:n neuvosto (huom. kaksoispiste välttämätön)
EU/EUR EUR on euron lyhenne; euron käyttöön ottaneista maista voidaan taulukoissa käyttää lyhennettä EUR-17. Tavallisessa tekstissä EUR-lyhennettä ei kuitenkaan tulisi käyttää vaan kirjoittaa esim. ”500,50 euroa” tai ”500,50 € ”. Taulukoissa tai graafisissa esityksissä unionin jäsenmaita tarkoitettaessa käytetään lyhenteitä EU-9, EU-12, EU-15 jne. Tekstissä näitä ei kuitenkaan tulisi käyttää.
EUR.1-tavaratodistus kirjoitetaan ilman välilyöntejä
euro euro kirjoitetaan pienin kirjaimin
Euro–Välimeri Euro–Välimeri-kumppanuussopimus
Euroopan laajuiset verkot kirjoitetaan erikseen
Euroopan neuvosto Vuonna 1949 perustettu yleiseurooppalainen järjestö, jonka merkitys on suurin ihmisoikeuskysymyksissä. Suomi liittyi järjestöön 1989.
Euroopan unioni Ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa Euroopan unioni muodostui kolmesta pilarista:
Euroopan yhteisöt:
Euroopan yhteisö (EY). Euroopan talousyhteisön (ETY) perustamissopimus allekirjoitettiin Roomassa 25.3.1957, ja se tuli voimaan 1.1.1958. Euroopan talousyhteisön nimi muuttui Euroopan yhteisöksi Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella, joka astui voimaan 1.11.1993.
Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY). Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus allekirjoitettiin Pariisissa 18.4.1951. Sopimuksen voimassaolo päättyi 24.7.2002.
Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom). Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus allekirjoitettiin Roomassa 25.3.1957, ja se tuli voimaan 1.1.1958.
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP). Siitä määrätään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastossa.
Yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa (YOS). Siitä määrätään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa.
Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin ylin päättävä elin. Siihen osallistuvat kunkin jäsenvaltion ministerit, ja kokoonpano vaihtelee käsiteltävän aiheen mukaan.
Eurooppa-neuvosto Euroopan unionin korkeinta poliittista päätösvaltaa käyttävä elin. Kutakin jäsenmaata edustaa neuvostossa valtion tai hallituksen päämies. Vrt. Euroopan unionin neuvosto (ministerineuvosto).
eurooppaoikeus kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella ja yhteen
eurooppayhtiö kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella ja yhteen
G8-maat kirjoitetaan ilman välilyöntejä (samoin kuin ”A4-kokoinen paperi”)
HIV engl. human immunodeficiency virus
Hollanti Kun tarkoitetaan valtiota, ei käytetä, vaan pitää olla Alankomaat. Sen sijaan voidaan kirjoittaa hollannin kieli, hollanninkielinen.
Hongkong kirjoitetaan yhteen
internet kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella
Iso-Britannia taivutetaan molempia nimenosia: Isossa-Britanniassa (Yhdistyneen kuningaskunnan nimen osana)
JOIN JOIN-asiakirja: ks. ”asiakirjat
kahdenvälinen Kirjoitetaan yhteen kuten myös ”monenvälinen”.
koko

tavallisesti käytetyt standardikoot ovat seuraavat:

A4: 21 × 29,7 cm;
B5: 17.6 × 25 cm;
C5: 16.2 × 22,9 cm;
A5: 14.8 × 21 cm;
A6: 10.5 × 14,8 cm.
versaalikorkeus millimetreinä (H 6 = H-kirjain 6 pisteen pistekoolla):
H 6 = 1,50 H 10 = 2,50 H 14 = 3,50 H 18 = 4,50 H 24 = 6,00
H 7 = 1,75 H 11 = 2,75 H 15 = 3,75 H 19 = 4,75 H 26 = 6,50
H 8 = 2,00 H 12 = 3,00 H 16 = 4,00 H 20 = 5,00 H 28 = 7,00
H 9 = 2,25 H 13 = 3,25 H 17 = 4,25 H 22 = 5,50
KOM KOM-asiakirja: ks. ”asiakirjat
komission ohjelmat Kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja pienaakkosin (esim. Erasmus-ohjelma, ei ERASMUS-ohjelma). Suuri osa lyhyistä ohjelmien nimistä seuraa alkukielen muotoa (esim. Force, Phare, Urban). Poikkeuksen muodostavat kuitenkin mm. Sokrates ja Rafael (alkuk. Socrates, Raphael). Pidemmät nimet suomennetaan.
Lähi-itä ei: Lähi-Itä
Mashrek Egypti, Jordania, Libanon ja Syyria
Maghreb Algeria, Marokko ja Tunisia
Mercosur eteläiset yhteismarkkinat; Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay perustaneet vuonna 1991
Middle-East suomeksi Lähi-itä
ministerineuvosto ks. Euroopan unionin neuvosto
Papua-Uusi-Guinea ensimmäinen nimenosa ei taivu: Papua-Uudessa-Guineassa
pääosasto esim. maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, maatalouden ja maaseudun kehittämisen PO
puheenjohtaja(valtio) Ilmaisua ”Euroopan unionin puheenjohtaja(valtio)” ei pidä käyttää, koska se on juridisesti virheellinen. Oikea ilmaisu on – tapauksen mukaan – ”(Euroopan unionin) neuvoston puheenjohtaja(valtio)” tai ”Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja”.
Huom:
Jos kuitenkin kyseistä ilmaisua on käytetty (tarkoituksellisesti tai tahattomasti) esimerkiksi puheessa, lainauksessa noudatetaan alun perin käytettyä muotoa.
SEC SEC-asiakirja: ks. ”asiakirjat
SWD SWD-asiakirja: ks. ”asiakirjat
T&K tutkimus ja kehitys
taitotieto kirjoitetaan ilman yhdysmerkkiä
til-% tilavuusprosentti
TSK/ETSK ks. ”asiakirjat
TTK tutkimus ja teknologinen kehittäminen
valkoinen, vihreä kirja valkoinen kirja, vihreä kirja
kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, jos kyseessä on tietty julkaisu; tällöin nimi esiintyy samassa muodossa kuin kirjan kannessa:
Vihreä kirja innovaatiosta
muulloin kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella:
kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä koskeva valkoinen kirja
väliamerikkalainen adjektiivimuoto on yhdysmerkitön (vrt. Väli-Amerikka)
YK Yhdistyneet kansakunnat
1989–1990 ei: 1989–90
20°, mutta 20 °C Numeron yhteydessä asteen tunnus kirjoitetaan ilman välilyöntiä numeron perään, mutta jos lämpötilaa esitettäessä ilmaistaan myös käytetty asteikko, luku ja yksikkö erotetaan välilyönnillä.
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu