ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Приложение В Разни

В това приложение ще намерите определени въпроси, които често водят до затруднения или са предмет на специални конвенции.

Промени в изданието от 2011 г.
26.2.2013 г. документи
документи От 27 януари 2012 г. номерата на документите на Комисията се изписват по следния начин:
COM(2012) 558 final от 7 ноември 2012 г.
JOIN(2012) 558 final от 7 ноември 2012 г.
SEC(2012) 558 final от 7 ноември 2012 г.
SWD(2012) 558 final от 7 ноември 2012 г.

Когато се цитират документи, изготвени преди 27 януари 2012 г.:

се използва преводът „окончателен“,
до 1998 г. годината в скобите се изписва с две цифри, след 1998 г. годината се изписва с четири цифри:
COM(97) 558 окончателен от 7 ноември 1997 г.
COM(2011) 558 окончателен от 7 ноември 2011 г.
SEC(97) 558 окончателен от 7 ноември 1997 г.
SEC(2011) 558 окончателен от 7 ноември 2011 г.

Цитиране на документи на Европейския икономически и социален комитет и на Европейския Комитета на регионите:

CES 1132/99 (преди 2000 г.)
CES 871/2002 (от 2000 до 2002 г.)
CESE 1394/2003 (след 2003 г.)
CdR 267/2008
формати

Най-широко използваните стандартни формати са следните:

A4: 21 × 29,7 см;
B5: 17,6 × 25 см;
C5: 16,2 × 22,9 см;
A5: 14,8 × 21 см;
A6: 10,5 × 14,8 см.
Височина на главните букви в милиметри:
C 6 = 1,50 C 10 = 2,50 C 14 = 3,50 C 18 = 4,50 C 24 = 6,00
C 7 = 1,75 C 11 = 2,75 C 15 = 3,75 C 19 = 4,75 C 26 = 6,50
C 8 = 2,00 C 12 = 3,00 C 16 = 4,00 C 20 = 5,00 C 28 = 7,00
C 9 = 2,25 C 13 = 3,25 C 17 = 4,25 C 22 = 5,50
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница