ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

C pielikums Dažādi

Šajā pielikumā uzskaitīti īpaši gadījumi, kuri vai nu ir problemātiski, vai uz kuriem attiecas īpaši noteikumi.

Izmaiņas 2011. gada izdevumā
6.5.2022. Dokumenti
Dokuments Atsauces uz Komisijas dokumentiem, kuri datēti, sākot no 2012. gada 27. janvāra, jānoformē šādi:
COM(2012) 558 final, 2012. gada 7. novembris
JOIN(2012) 558 final, 2012. gada 7. novembris
SEC(2012) 558 final, 2012. gada 7. novembris
SWD(2012) 558 final, 2012. gada 7. novembris

Atsauces uz agrāk pieņemtiem dokumentiem:

lieto latviskojumu “galīgā redakcija”;
pirms 1998. gada pieņemtu dokumentu numuros iekavās raksta gadskaitļa pēdējos divus ciparus; sākot no 1998. gada, raksta pilnu gadskaitli:
COM(97) 558 galīgā redakcija, 1997. gada 7. novembris
COM(2011) 558 galīgā redakcija, 2011. gada 7. novembris
SEC(97) 558 galīgā redakcija, 1997. gada 7. novembris
SEC(2011) 558 galīgā redakcija, 2011. gada 7. novembris

Atsauces uz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Eiropas Reģionu komitejas dokumentiem:

CES 1132/99 (līdz 2000. gadam)
CES 871/2002 (no 2000. līdz 2002. gadam)
CESE 1394/2003 (no 2003. gada)
CdR 267/2008
Papīra formāti

Bieži lietoti standartformāti ir šādi:

A4: 21 × 29,7 cm,
B5: 17,6 × 25 cm,
C5: 16,2 × 22,9 cm,
A5: 14,8 × 21 cm,
A6: 10,5 × 14,8 cm.
Lielo burtu augstums milimetros:
C 6 = 1,50 C 10 = 2,50 C 14 = 3,50 C 18 = 4,50 C 24 = 6,00
C 7 = 1,75 C 11 = 2,75 C 15 = 3,75 C 19 = 4,75 C 26 = 6,50
C 8 = 2,00 C 12 = 3,00 C 16 = 4,00 C 20 = 5,00 C 28 = 7,00
C 9 = 2,25 C 13 = 3,25 C 17 = 4,25 C 22 = 5,50
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa